Министърът на енергетиката Теменужка Петкова разговаря с представители на Международния валутен фонд, които са на ежегодна мисия в България, съобщиха от министерството. На срещата е било обсъдено актуалното състояние на енергийния сектор в страната и по-специално - бъдещето на топлоелектрическите централи, либерализацията на пазарите на природен газ и електроенергия, както и перспективите за изграждане на АЕЦ "Белене".

"България не е готова да замени въглищните централи с друг тип производители", е казала Петкова, подчертавайки стратегическото значение на ТЕЦ-овете за енергийната сигурност и конкурентоспособността на икономиката. Тя е отбелязала, че произведената от тези базови мощности електроенергия представлява над 40 на сто от цялата електроенергия в страната, като през зимата този процент достига до 60.

Сериозно предизвикателство пред работата на тези централи е непрекъснато повишаващата се цена на въглеродните емисии, е отбелязала Петкова, давайки за пример ръста на цените в рамките на 2018 г. - от 8 до 22 евро/тон.

Състоянието и предизвикателствата пред газовите доставки в страната също е било тема от особен интерес за гостите от МВФ. В рамките на разговора енергийният министър е изтъкнал, че основните приоритети на ЕС в областта на енергетиката са залегнали и в управленската програма на българското правителство - сигурност на снабдяването и диверсификация на източниците и маршрутите. В изпълнение на тези приоритети правителството работи активно по няколко проекта, които ще осигурят разнообразяване на енергийните източници и конкурентни условия не само в България, а и в целия регион на Югоизточна Европа.

Предстои началото на изграждането на междусистемната връзка Гърция-България, която е част от Южния газов коридор. Тя ще ни даде възможност за алтернативни доставки от каспийския регион, е казала Петкова. Тя е изтъкнала и предстоящото участие на българската страна в проекта за изграждане на терминал за втечнен природен газ край Александруполис, както и търсенето на природен газ в черноморския шелф.

Напредъкът по проекта АЕЦ "Белене" също е бил във фокуса на интерес на експертите от МВФ. Петкова е разяснила пред тях основните етапи на процедурата за избор на стратегически инвеститор, която се очаква да бъде обявена през февруари.

Българската държава разполага с площадка за централата, оборудване, лицензи. В отговор на въпрос от представителите на МВФ, енергийният министър е изброила компаниите, които до момента са проявили интерес към проекта - китайската CNNC, Корейската хидроатомна корпорация, френската "Фраматом", както и американската "Дженерал електрик", която би могла да е инженер на проекта и доставчик на турбините и трансформаторите.

Петкова е представила пред експертите от Международния валутен фонд и напредъка, свързан с либерализацията на електроенергийния пазар в страната. Създаването на Българската независима енергийна борса през 2015 г. и включването на различни сегменти за търговия осигуряват широки възможности за пазарна реализация на произведената електроенергия, е подчертала Петкова.

За пълноценното функциониране на свободен електроенергиен пазар, на дневен ред е защитата на уязвимите потребители. За тази цел е разработен конкретен механизъм с критерии за определяне на тази група хора и мерки за тяхната защита.