Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага с промени в Закона за обществените поръчки /ЗОП/ инженерингът да отпадне за всички строежи в България, в които има и един лев публични средства. По този начин ще се намали цената на строежите, които се извършват с публични средства, ще се повиши качеството им и ще се създадат условия за по-малко корупция. Това съобщи на пресконференция служебният министър Виолета Комитова с участието на заместник-министър Иван Шишков и началникът на ДНСК Влади Калинов.

Тя напомни, че инженерингът е вид обществена поръчка за строителство, при която по думите й има възможности за: оскъпяване на строителството от четири до пет пъти, за ниското му качество и за тежки корупционни практики. Комитова изтъкна, че промените в ЗОП са по инициатива на министъра на финансите и Агенцията за обществени поръчки и се отнасят до промени, свързани с поръчките инхаус.

Сред другите подготвяни от ведомство нормативни промени са тези в Наредбата за техническите паспорти на строежите, като се предвижда да отпадне задължението за гражданите до 2024 г. да извадят по 1000 лева и да имат технически паспорт, каза министърът.

"Премахнахме този срок, защото паспорт на сградата е необходим само ако имате намерение да правите промени по сградата и е безсмислено една баба на село, която няма намерение да прави нищо, да дава по хиляда лева", коментира Комитова.

Тя определи предишната наредба като безсмислена, защото технически паспорт на сграда се изисква, ако имаме намерение за преустройство. Освен това, според министъра, тези паспорти не са нужни, защото те са документ за сградата, който отразява моментното й състояние и ако решим след десет години да правим ремонти, тогава паспортът ще изглежда по друг начин и ще ни трябва.

МРРБ отменя за срок от една година и Наредбата за достъпна среда, произведена от предишния министър, която предвиждаше в многофамилни сгради всички апартаменти да са предвидени за инвалиди (по-големи врати, без прагове, по-голяма баня).

В момента министерството работи по промени, които са съотносими към предишна наредба, базирана на германския опит, която е изисквала при сграда с повече от 30 жилища едно от тях, ако може да е на партера, да бъде пригодено за хора с увреждания. Докато текстовете се преработват, старата наредба е отменена със срок до една година, допълни министърът.

Ведомството предлага промени и в Закона за устройството на територията /ЗУТ/ по чл. 148, който беше въведен през февруари тази година и регламентира така наречената приложна регулация, с което практически се въведе забрана за строителство в София.

Комитова напомни, че този член от ЗУТ беше обжалван от омбудсмана и по него има становища на Върховния административен съд и на Върховния касационен съд, като там се посочва, че е въведена недопустима безсрочна строителна забрана и промените са противоконституционни.

Министерството работи по промените на този текст, като целта е да бъдат удовлетворени както тези, които искат да сторят, така и тези, които искат да отчуждават, и тези, които прилагат регулацията.

Други промени в ЗУТ са свързани с изискванията към преместваемите обекти, с които да не се допуска преместваеми обекти да са свързани незаконно с ток и вода.

Промените са свързани със случая, при който на столичен булевард загина дете, защото кабел с високо напрежение беше оставен оголен. Друга нормативна промяна в ЗУТ е свързана със случая с така наречените преместваеми обекти на къмпинг "Смокиня", за които незаконни обекти се оказва, че ДНСК няма права да се намеси.

Промяната в ЗУТ е инспирирана и заради случая "Артекс" и споровете за това докога е валидно разрешението за строеж, каза министърът. По тази причина се предлага разрешението за строеж да важи само от датата на разрешението, а не от някакви други дати, допълни тя.