Системата "бонус - малус" ще бъде въведена в България. Преди да стане това от Комисията за финансов надзор предложиха вариант, но при организираните обществени обсъждания той получи куп критики. Засега от регулатора не съумяват да отговорят достатъчно задоволително на тях и затова предложиха известно отлагане.

Колко, все още не е ясно.

Но тази система ще влезе в сила, дори това да стане след повече от година. И тъй като се засягат интересите на над 3 милиона собственици на автомобили и на практика всяко домакинство в България, е важно да се чуе и мнението на повече хора.