Народното събрание утвърди Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2018 г. Целта на доклада е да представи подробна информация, свързана с политиката на България в областта на експортния контрол на продукти, свързани с отбраната (ПСО) и на изделията и технологиите с двойна употреба(ИТДУ).

В доклада се посочва, че по първото основно направление, продукти, свързани с отбраната (ПСО), през 2018 г. Междуведомствената комисия е издала общо 887 разрешения. Общата стойност на издадените разрешения е за 1, 44 млрд. евро, като най-голяма част от осъществения износ е за Саудитска Арабия, Индия, Афганистан, САЩ Турция и Алжир.

През 2018 г. е реализиран износ и трансфер на ПСО от територията на Република България на обща стойност 766 млн. евро, сочат данните от доклада. Издадени са 363 разрешения/удостоверения за внос и трансфер за територията на страната на ПСО на обща стойност 412 млн. евро от Сърбия, Германия и САЩ. Общата стойност на реализирания внос и трансфер на територията на страната е 177 млн.евро, като най-голяма част от осъществения внос и трансфер е от Сърбия, Румъния и Словакия, отчитат от Междуведомствената комисия.

По второто основно направление, изделия и технологии с двойна употреба, се посочва, че министърът на икономиката е издал 8 удостоверения за регистрация на износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба и едно удостоверение за право за извършване на брокерска дейност с тях, за което се поддържа публичен регистър.

През 2018 г. в рамките на тази група изделия е реализиран износ и трансфер на обща стойност над 7,3 млн. евро, се посочва в доклада, като в тази стойност е включен осъществения износ и по издадени от 2017 г. разрешения за износ в това направление.

През 2018 г. са издадени 27 индивидуални разрешения за износ на обща стойност 23,8 млн.евро, като по 12 от тях няма реализиран износ. Общата стойност на реализирания износ по индивидуални разрешения е над 6,4 млн. евро. През 2018 г. е издадено и едно разрешение за изграждане на сондаж в икономическа зона на България в Черно море, сочат данните на Междуведомствената комисия. Оттам отчитат, че през изминалата година е издадено едно индивидуално разрешение за трансфер на изделия и технологии с двойна употреба на стойност 1 млн. евро. Стойността на реализирания трансфер на изделия и технологии с двойна употреба е близо 900 хил. евро. В доклада се посочва, че са издадени 72 удостоверения за внос на изделия и технологии с двойна употреба на стойност близо 75 млн. евро, като общата стойност на реализирания внос е над 112 млн. евро (в т.ч. и по 6 удостоверения за внос, издадени през 2017 г.)