Заместник-министърът на икономиката Красимир Киряков присъства на откриването на нова фабрика за производство на прецизна оптика в Тракия икономическа зона край Пловдив, съобщи министерството на икономиката.

Българската компания за високоспециализирана оптична техника "Кимкооп" инвестира над 7 млн. лв. в новата си фабрика и планира да утрои екипа си до 120 специалисти в следващите 2-3 години. В нея ще се произвежда висок клас специализирани оптични компоненти.

Киряков подчерта, че инвестицията е пример за това, че българската икономика трябва да се развива в посока към високите технологии и високата добавена стойност.

"Вие показвате, че въпреки пандемията от КОВИД-19 и последствията от нея, е възможно успешно разрастване на бизнеса и откриване на нови работни места, което е от изключителна важност за региона на Пловдив", каза зам.-министърът.

Той подчерта, че министерство на икономиката работи интензивно за подкрепа на иновациите. Зам.-министърът изтъкна, че по Плана за възстановяване и устойчивост е предвидено подпомагане на предприятията за технологична модернизация за подобряване на производствения капацитет на малки и средни предприятия, както и по новата програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията".

"В България вече имаме центрове, където учени от водещи наши университети и от БАН работят съвместно с бизнеса за създаване на иновативни продукти", добави още Киряков.