Ще се следи за писмено сключени трудови договори, изпратено от работодателя уведомление до териториалното поделение на НАП за сключения договор и връчено на работника или служителя копие от уведомлението; подаване на декларациите за дължими осигурителни вноски и тяхното редовно начисляване и внасяне; режимът на реалното работно време; навременното изплащане на трудовите възнаграждения; полагане на труд от непълнолетни; укриване на обороти и дължими данъчни задължения.

Проверките ще се извършват и в извънработно време, през почивните дни и през нощта, за да бъдат намалени до минимум възможностите за избягване на контрола от страна на недобросъвестни работодатели, обясниха от пресцентъра на ИА "Главна инспекция по труда".

Там, където се открият нарушения, ще бъдат извършени повторни проверки за трудови договори, размер на работния ден, заплащане на труда и осигуровки.

Целта на масираните проверки е да се намалят работещите без трудови договори и на фиктивно определен четиричасов работен ден, а в действителност да се полага труд в рамките на 8 и повече часове, посочват от ИА "Главна инспекция по труда".

Ще се проверяват всички икономически дейности в страната, особено тези със сезонен характер, както и по Черноморието, обясниха инспекторите.

Вчера НАП вече започна проверки по морето, при които бяха разкрити фрапиращи нарушения.