Министерски съвет предлага на Народното събрание удължаване на срока за влизане в сила на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход от първи юли. Това съобщи министърът на икономиката Емил Караниколов след заседанието на кабинета.

Според критиците на Закона в него са заложени непосилни изисквания за висок уставен капитал, абсурдни изисквания за складовете, вместимост на съдовете, брой бутилки за втечнен газ. Това е Закон, който притиска в ъгъла малките търговци на горива, казват от бранша.

Изисква се по 20 хил. лв. гаранционен депозит за всяка бензиностанция, което е непосилно за малкия бизнес.

Предложението беше обсъдено вчера на заседания на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Вчера Министерството на икономиката внесе доклад в Министерски съвет, в който се поиска от Народното събрание удължаване на срока за влизане в сила на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход с 6 месеца.

През този период икономическото ведомство ще продължи да се среща с всички заинтересовани страни. Караниколов припомни, че законът беше приет преди няколко месеца и в преходните и заключителните разпоредби е било записано, че той влиза в сила от 28 януари 2019 г.

"Този закон трябва да го има, но този закон трябва да създаде необходимата конкурентна среда, която към момента за съжаление Министерството на икономиката и експертите не констатираме, че е създадена", уточни Емил Караниколов. По думите му всички са били на мнение, че трябва да има закон, но той трябва да е такъв, който да създава конкурентна среда между всички субекти, които ще го прилагат.

"Предложението на Министерството на икономиката, надявам се, че колегите от Министерски съвет ще го подкрепят, е удължаване на срока за влизане в сила на закона след решение на Народното събрание", добави икономическият министър.