Завършването на "Хемус" е един от основните приоритети в програмата на правителството като ключов проект за развитието на Северна България, пише в съобщението на МС.

Очакваната дължина на магистралата е около 420 км, като неизградената част от нея е с дължина около 250 км.

Преди дни стана ясно, че Обединението „ХВП Ябланица“ ДЗЗД, в което участват „Хидрострой“ АД, „Водстрой 98“ АД и „Пътстрой Бургас“ ЕООД, ще строи пътя между Ябланица и Боаза. Отсечката е 10 км.

Предложената цена от дружеството е 54 990 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на обществената поръчка „Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на АМ „Хемус“, участък от 78+500 до км 87+800“ е 910 дни. От тях 180 дни са за проектиране, а 730 дни за изграждане на обекта.

Автомагистралната отсечка ще бъде с по две ленти за движение в посока по 4 м, две ленти за спиране по 3 м, средна разделителна ивица - 2 м, водещи ивици и банкети.