КТ "Подкрепа" възразява срещу наложения от началото на извънредното положение подход на правителството ключови законови промени в трудов, осигурителен и социален аспект да бъдат правени без изобщо да бъдат подлагани предложенията на обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

Това се посочва в становище на КТ "Подкрепа" по предложения за мерки и план за пост-пандемично възстановяване на икономиката. Мерките ще се разглеждат днес на заседание на НСТС.

Становището е изпратено до председателя на НСТС Марияна Николова и до социалния министър Деница Сачева.

От КТ "Подкрепа" посочват, че срокът на действие на част от разпоредбите на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се удължава, но без да бъдат съобразени тези промени със заложеното в Кодекса на труда и единствената мярка за запазване на заетостта - 60/40.

От синдиката възразяват и срещу това, че в дневния ред на заседанията на НСТС се включват въпроси, които не са обсъдени предварително в съответните комисии към НСТС и няма становища по тях.

От КТ "Подкрепа" припомнят предложенията на синдиката, сред които изплащане на компенсации на работниците в размер на 100 процента при възнаграждение до 800 лв., 80 процента при възнаграждение до 1500 лв., но не по-малко от 800 лв. и 60 на сто до 2500 лв., но не по-малко от 1200 лв.

От Конфедерацията искат още въвеждане на отпуск за уязвими работници (майки с малки деца, възрастни и пр.) и компенсиращ доход. От синдиката предлагат допълнителен 10-дневен платен отпуск за всички български работници и 20-дневен за уязвимите групи. Този отпуск да се изплаща като компенсация от фонд "Безработица".

От синдиката смятат, че трябва да има и законодателна възможност работниците да откажат изпълнението на работа, когато работодателите не са осигурили необходимите противоепидемични мерки, като в тези случаи да имат право на обезщетение.

Конфедерацията отново предлага данъчни промени - необлагаем минимум в размер на минималната работна заплата и диференцирано ДДС за стоки от първа необходимост.

Индустриалните федерации на синдиката искат на работниците и служителите от засегнатите от кризата предприятия, които работят в условията на непълно работно време, да се изплащат компенсации, осигуряващи допълване на осигурителния доход до размера, дължим при пълно работно време. На хората от засегнатите от кризата предприятия, които са в неплатен отпуск, да се изплаща компенсация за дните в неплатен отпуск, настояват още федерациите. Те предлагат да се предвиди облекчена процедура, която да се реализира след отмяна на извънредното положение, и която да включва финансово подпомагане на наемането на работници и служители, регистрирани като безработни.

Да се изготви схема за финансово подпомагане на бизнеса, обвързана със създаването на заетост, при която на всеки работодател от индустриалния сектор, наел не по-малко от 20 безработни , да се осигури поемане на лихвите по инвестиционни кредити, за сметка на държавния бюджет, предлагат още федерациите.

Националната федерация "Земеделие и горско стопанство" иска чрез дирекции "Бюро по труда", Агенцията по заетостта да се свърже с всички безработни от конкретната община и да им предложи сезонна заетост с договор до края на сезона. Брутното трудово възнаграждение следва да е не по-малко от 900 лв. или приблизително 1,5 пъти минималната работна заплата, смятат от федерацията.