Комисията за енергийно и водно регулиране прие нови цени на природния газ със задна дата. Това се налага, след като Русия със задна дата намали доставната цена на горивото за България.

Днес регулаторът определи три отделни цени за месеците януари, февруари и март тази година. 

Цената за януари е 37.82 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), намалението спрямо предишната цена за същия месец е с 6.22 лв./MWh, или с 14.12%.

През февруари тя ще е 33.81 лв./MWh и по-ниска с 10.23 лв./MWh, или с 23.23 % спрямо прилаганата досега.

Утвърдената цена за март е 30.10 лв./MWh, по-ниска с 13.94 лв./MWh, или с 31.65%.

С днешното решение се прави поредна нормативна стъпка към възможността гражданите и фирмите да си получат надвзетото им от август 2019 г. до 31 март 2020 г., уверяват от КЕВР. 

Предстои да се отчете влиянието на променените цени на природния газ върху цените на топлинната енергия и на електрическата енергия, произведена от топлоцентрали с високоефективно комбинирано производство през този период. С отделно решение ще бъдат изменени и те, се посочва в съобщението.