Водата в редица райони на България и природният газ поскъпват от днес . Увеличението на цените на водата е до 10 на сто, а при синьото гориво е с 3,5 процента.

Промяна в цените на ВиК услугите има в 27 района на страната.

Най-скъпа остава водата в Шумен, където за кубик ще се плащат 3 лева и 40 стотинки.

Над 3 лева ще струва водата и в Добрич, Силистра, Варна и Враца.

Веднага след тях се нареждат Русе и Бургас.

В Бургас и в София процентно скокът е най-голям. Така от днес в столицата за кубик ще се плащат 2 лева и 60 стотинки.

Най-малко - с под процент, е поскъпването в Пловдив, където цената става около 2 лева и двайсет стотинки.

Водата в Сливен поскъпва от днес с 13 стотинки.

Единствено в Кърджали има малко поевтиняване.

Освен водата, поскъпване с 3 и половина процента има и при природния газ. През следващото тримесечие един мегаватчас синьо гориво ще струва близо 45 лева.

Тъй като тази цена е без такси и налози, реалното увеличение за крайните потребители ще е под 2 на сто.

Всички хора с увреждане над 50 процента, имат право от началото на тази година на новата месечна финансова подкрепа. Тя заменя досегашните интеграционни добавки и непълната социална инвалидна пенсия. Очаква се новите помощи да получават над 650 хиляди души.

Новата финансова подкрепа е обвързана с линията на бедност, която ще се актуализира ежегодно, а за тази година е определена на 348 лева. Средствата са диференцирани според степента на увреждане, като най-тежките случаи ще получат най-високия размер:

"Лицата, които са с над 90 процента и са с чужда помощ, които получават социална инвалидна пенсия, за тях тази допълнителна подкрепа ще възлиза на около 200 лева месечно", обясни министър Бисер Петков.

Хората с над 50 на сто увреждане, които до момента не са получавали интеграционни добавки, трябва да подадат заявление най-късно до края на март в дирекциите "Социално подпомагане" по настоящ адрес, за да получат новата помощ: "Лица с трайно загубена работоспособност от 50 до 71 процента, повечето от които не са получавали така наречените интеграционни добавки. Става дума за 140-50 000, които ще трябва да заявят това свое право".

Към месечното подпомагане на хората с увреждания вече се добавя изплащаната до края на миналата година от НОИ непълна социална инвалидна пенсия - така наречената "четвъртинка". С пенсионни разпореждания всички тези 340 000 души ще бъдат уведомени защо в началото на този месец ще получат по-нисък общ размер на пенсията си, както и че сумата става част от общата помощ, изплащана от АСП.

От тази година се въвежда и нова месечна социална помощ за децата с един или двама починали родители. Тя няма да зависи от дохода в семейството и ще се дава на деца, които не могат да получат наследствена пенсия.

560 лева е от днес размерът на Минималната работна заплата за страната. Увеличението с 50 лева спрямо миналата година ще засегне над 450 хиляди, наети на минималното възнаграждение, сочи статистиката.

Повишението ще защити нискодоходните работници, а сред приоритетите на управляващите за повишаване на жизнения стандарт на населението , обясни социалният министър Бисер Петков.

"То гарантира запазването на жизненото равнище на най-низкодоходната част от работната сила и намалява риска от бедност сред работещите. Стабилните макроикономически показатели и търсенето на работна ръка са предпоставки за увеличаването на всички доходи. Очакванията са да се запази положителната тенденция за запазване на средната работна заплата от последните години, според оценки на бизнеса и на правителството. А високият темп за нарастване на средната работна заплата се очаква да продължи и през 2019 г.", каза министър Петков.

От тази година се увеличават с 10% и средствата за работни заплати във всички организации на бюджетна издръжка.

В средното образование възнагражденията се увеличават с 20 на сто.

От 1 януари 2019 г. водачите на моторни превозни средства до 3.5 т могат да ползват и уикенд винетка. Тя ще струва 10 лв. и ще важи от 12.00 ч. в петък до 23.59 ч. в неделя. Тази възможност се предлага за водачите, които ползват по-рядко републиканската пътна мрежа. С промяната се дава възможност водачите на моторни превозни средства с чуждестранна регистрация да плащат определените в евро такси в левовата им равностойност.

Останалите цени на винетни такси остават непроменени. Няма да се променят цените на винетните такси и за тежкотоварни превозни средства - те ще важат до 16 август 2019 г., когато влиза в сила тол системата и ще преминат на тол такса.

В Тарифата за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура", е определен и размерът за компенсаторната такса, която ще се заплаща от нарушителите, които ползват републиканската мрежа без платена пътна такса. За шофьорите на превозни средства над 12 тона тя ще бъде 175 лв., за пътните превозни средства между 3,5 и 12 тона - 125 лв., а за леките автомобили до 3,5 тона - 70 лв. За тежкотоварните автомобили компенсаторната такса ще се прилага за т.нар. преходен период преди въвеждането на тол таксата за изминато разстояние от 16 август 2019 г. От тази дата тя ще бъде актуализирана в зависимост от приетата тарифа за тол такси, които ще се плащат за територията на България.

От днес електронните винетки за пътищата влизат в сила. Отпада необходимостта от стикер на предното стъкло. Ако винетката ви е валидна и след 1 януари обаче, не сваляйте стикера.

Няма да бъдете глобени, ако не сте конвертирали винетката си в електронна, но не сваляйте стикера от стъклото, ако все още е валиден и не е превърнат в електронна винетка.

До този момент са продадени 13 хиляди електронни винетки, а конвертираните от хартиени в електронни са близо 50 хиляди стикера.