Високи цени. Галопираща инфлация. Идва зима. Предстоят месеците със сметки за отопление. Какво може да направи всеки от нас в дома си? От Техем посочват, че с няколко лесни стъпки всеки потребител може да постигне икономии, които веднага да се отразят в сметката му за отопление.

"Основният уред, който гарантира икономии в отоплението е термостатния вентил, който всеки радиатор има. От степента, на която е поставен, зависи потреблението на енергия и респективно сметката ни за отопление", обяснява Милена Стоянова, управител на Техем. Един градус по-ниска температура в помещението, гарантира 6% по-ниска сметка за отопление. Два градуса по-малко ще направят икономията в обичайната Ви сметка 12%, показват изследвания в областта.

Ако термостатният вентил е поставен на "3", това означава стайна температура от 20 градуса и тази температура се поддържа, докато настройката се промени.

Снимка: Техем

Термостатът и радиаторът не трябва да бъдат покрити с пердета, решетки или плътно прилепнали до мебели. В противен случай топлината може да се натрупва, температурният сензор да отчете неправилни стойности, а стаята остава студена и потребителят коригира интуитивно и повишава степента.

По-честото мерене на потреблението в жилищата, прави икономията възможна и по-ефективна. Месечното отчитане на водомери, топломери и/или разпределители помага на потребителите в реално време да оценяват ефекта от икономиите, които правят и дали те са достатъчни. Ако потреблението Ви в месец декември е отчетено дистанционно чрез дистанционните уреди и получите сметката в месец януари, то по-бързо и ефективно ще прецените дали има необходимост от намаление на температурата в помещенията, чрез средствата за това, например с термостатния вентил.

С дистанционни водомери пестите енергия, съответно и пари. Внимателната употреба на топлата вода е добър начин да пестите енергия. Обичайно 50% от годишните Ви разходи към топлофикационното дружество са за топла вода. Монтирайки водомери с дистанционен отчет си гарантирате прецизно мерене без посещение в дома Ви и възможността за преминаване към реални сметки всеки месец без евентуално доплащане през лятото на следващата година.

Много важно е как проветрявате, алармират от Техем. Когато проветрявате, термостатите трябва да бъдат занулени. Широко отворен прозорец за 5 минути при занулен термостатен вентил е най-ефективният начин. Ако открехнете врата или прозореца за дълго и не спрете вентила, това означава 20-30% повече изразходвана енергия.


Материалът е предоставен от Техем.