Правителството проведе дистанционно заседание късно следобед на 28 юли, за да одобри новите социално-икономически мерки до края на 2020 г., съобщи пресслужбата на Министерски съвет. Наред за финансиране на мерките, кабинетът осигури средства и за строителство и ремонти на пътища.

По 50 лева за пенсионерите

2 120 867 пенсионери ще получат добавка от 50 лв. към пенсиите си за август. Допълнителната сума ще се изплаща на всички пенсионери, независимо от размера на техните пенсии.

За изплащането на добавките за месец август правителството ще отпусне допълнителни 106 043 350 лева по бюджета на държавното обществено осигуряване.

Изплащането на добавката от 50 лв. към пенсиите за август е първата стъпка за подкрепа на пенсионерите, планирана в новия пакет със социално-икономически мерки на правителството, се посочва в прессъобщението. Изплащането на добавки в същия размер е предвидено и за месеците септември и октомври.

Повече пари за безработните и за запазване на заетост

Правителството прие трето изменение на Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР) 2014-2020 г., като с него се осигурява финансиране на мерки за безработните, хора, които са застрашени от загуба на работно място, както и други уязвими групи.

Средствата се осигуряват чрез увеличаване на бюджета на ОПРЧР 2014-2020 г. със 133 790 507 лв., като те идват от пренасочване от бюджетите на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" (28 790 507 лв.) и ОП "Добро управление" (105 000 000 лв.), както и чрез прехвърляне на неусвоени към момента средства от досегашния бюджет на ОПРЧР 2014-2020 г.

Повече пари за болниците

Правителството предлага с промени в Националните рамкови договори за медицински и дентални услуги да се увеличат единичните цени, по които Националната здравноосигурителна каса закупува от нейните договорни партньори предоставените на здравноосигурените лица медицински услуги. Прилагането на тази мярка ще позволи повишаване на приходите на лечебните заведения. Увеличение на цените на медицинската помощ с 10 на сто ще осигури допълнителен ресурс за лечебните заведения в размер на 126 млн. лв., в т.ч. 94 млн. лв. за болнична и 32 млн. лв. - за извънболнична помощ.

Пари за общинско здравеопазване и социални грижи

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери в размер на 24,6 млн. лв. по бюджетите на общините за 2020 г.. Средствата са предназначени за училищното и детското здравеопазване и здравните кабинети, също и за социалната сфера (домове за възрастни хора, домове за хора с увреждания, домове за резидентни услуги, дневни центрове за деца, центрове за настаняване от семеен тип и др.) за увеличение на възнагражденията на заетите в този сектор.

Пари за творците

Допълнителни 15 000 000 лв. ще бъдат предоставени на Националния фонд "Култура" за финансиране на проекти на дейци в областта на културата и изкуствата, включително и в интернет пространството, упражняващи свободни професии, както и за подпомагане дейността на частни културни организации в областта на изкуството и културата.

Нови магистрали, ремонти, пари за ТОЛ системата

С допълнително отпуснати до 170 747 001 лева до края на годината ще бъдат разплатени извършени дейности по изграждането на отсечката между Драгоман и Сливница от бъдещата магистрала "Европа", Софийския околовръстен път в участъка от "Цариградско шосе" до ж.к. "Младост" и обходния път на Поморие.

От посочената сума ще се отделят средства за ремонт на ключови участъци от републиканската пътна мрежа и съоръжения по тях, както и за повишаване на пътната безопасност чрез ремонт на мантинели, възстановяване на вертикална сигнализация, полагане на хоризонтална маркировка и други.

До 89 998 200 лв. се предоставят по бюджета на МРРБ за финансиране на Националното тол управление за плащане на последната част от договора за проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа.

С друго решение Министерският съвет се предоставят 94 366 962 лв. за изграждането на участъка между Буховци и Белокопитово от АМ "Хемус" и за предстоящото стартиране на строителните работи на северния обходен път на Бургас.

С 81 421 062 лв. ще се извършат разплащания на извършващите се в момента строително-монтажни работи на 16,3 км от автомагистрала "Хемус" - в споменатия участък на територията на областите Шумен и Търговище. Завършването на отсечката по договор е през 2021 г., но "строителите работят много мобилизирано и в случай че не възникнат допълнителни затруднения, е възможно строителството да приключи и по-рано от предвиденото", се казва в съобщението.

Останалите 12 945 900 лв. ще бъдат за авансови и междинни плащания при предстоящото стартиране на строителните работи и строителния надзор на северния обходен път на град Бургас с дължина 4,7 километра.