Между две от най-добрите здравни системи в Европа ще трябва да избира България. Здравното министерство предлага френският или холандският модел на осигуряване. Как работят те?

14 години от живота на д-р Мирослава Благоева минават в Холандия. Именно там започва й практиката й на зъболекар. Неведнъж обаче е била и в ролята на пациент.

"Аз съм голям привърженик на холандския модел и смятам, че е ефективно работеща система. Защото се влагат доста средства в здравеопазването и съответно нивото е доста по-високо, докато ние плащаме много малко за здравеопазване и не може да имаме много изисквания", казва д-р Благоева пред Нова Телевизия.

Холандският модел на здравно осигуряване е един от възможните варианти за реформа у нас. При него всеки пациент може да избира в кое от всички застрахователни дружества на пазара да се осигурява.

"Те предлагат различни пакети в зависимост от нуждите. Ние винаги сме имали основна и допълнителна застраховка, основната е задължителна за всички, а допълнителната е въпрос на избор, като зъболекарската помощ също е в допълнителната", продължава Мирослава Благоева.

А в зависимост от пакета, здравната застраховка на година в Холандия е между 1000 и 2000 евро.

"Държавата основно е регулатор и оставя болниците и застрахователите да се договарят на пазарен принцип и следи да няма картели и да няма договорки в ущърба на осигурените,т.е. да не се източва системата", казва икономистът Георги Ангелов.

Холандската здравна система е и особено благосклонна към неосигурените пациенти.

"Има глоби,но има хора, които нямат възможност да се застраховат, в такъв случай лекарите и зъболекарите са задължени да не връщат такива хора,които нямат осигуровки", обяснява икономистът.

Близо 10 години са нужни, докато този здравноосигурителен модел заработи в Холандия.

"Човек може да изчезне от едната система и да отиде в другата, разбира се фондовете ще имат стимул да предлагат по-добри услуги, защото иначе няма как да спечелят. Ще има натиск върху системата да бъде по-ефективна", коментира Ангелов. Той казва, че дори да вземем наготово модел, той се въвежда трудно.

Затова и у нас засега нагласите клонят към втория вариант, при който пациентите имат месечна вноска към здравната каса и към частен застраховател. С някои разлики този модел е заимстван от Франция, където има два типа здравно осигуряване - основно и допълнително. "Всеки един пациент има достъп до осигуровка, дори и да няма допълнителна осигуровка 70% от това,което се плаща е от държавата. Ако евентуално човекът няма допълнителна здравна осигуровка тези 30% си ги плаща", казва Ирена Димитрова, асистент в кабинет по дентална медицина.

Миналият януари допълнителната здравна осигуровка става задължителна за всички работодатели, съответно и за всички работещи.

"Тя е задължителна за всички работодатели от януари 2017, това значи, че работодателят, когато наема персонал трябва да сключи договор със застраховател. Работодателят плаща половината, а другата половина се приспада от заплатата на работника", продължава Димитрова.

Достатъчно е дори само един от семейството да има здравна застраховката, за да я ползват останалите му членове.

"Дори да е необходимо да се направи някакво плащане, пациентът знае, че сумата ще му бъде възстановена. Това е голямо предимство за хората с ниски доходи", обясни Беатрис Дугон.

Тази щедрост обаче води до сериозен дефицит, който е за сметка на работещите французи.

Това обаче не е единственият минус на френската здравноосигурителна система.

"Проблемът е, че е има много доктори, които работят на доста по-високи тарифи от тези, които здравната каса е определила да възстановява, на което те имат право, но в този случай пациентът следва да има доста добро допълнително осигуряване за да има 100 процента възвръщаемост на вложените средства. Така има много пациенти, които нямат достъп до по-добри и високо-квалифицирани здравни специалисти, тъй като техните тарифи са доста високи", обяснява Беатрис Дугон.

Макар да е по-предпочитана от здравното министерство, икономистите определят българо -френският модел като по-лошия.

"Запазва сегашните здравни вноски, слага още две здравни вноски, т.е. със сигурност ще се плаща повече от сега. Повече пари ще има. Въпросът е дали срещу тези пари ще получим повече качество и услуги", казва Георги Ангелов.

И още подводни камъни, които криела този тип реформа.

"Когато нещо е задължително ще се застраховат в най-евтиното,което намерят - без да познават застрахователя. Понеже държавата е казала дайте да изберем най-евтиното и може да имаме проблеми с плащане, фалити", продължава икономистът.

Макар и привърженички на различни модели - Мирослава на холандския,а Ирена на френския, и двете са единодушни, че България има нужда от нова система на здравното осигуряване.