Не отговарят на истината твърденията на Елена Йончева от БСП, че Гинка Върбакова и част от нейния екип от "Инерком" ще влязат в Надзорния съвет на "ЧЕЗ - България" след броени дни. Това стана ясно от официални позиции на двете компании, разпространени до медиите днес.

Ето какво отговориха от "Интерком" в официално становище днес:

Във връзка с публично изказване на г-жа Елена Йончева, депутат и говорител от БСП, по повод избор на представители на Инерком в надзорните органи на Групата ЧЕЗ в България изразяваме категорично несъгласие с подхода търговски дружества и бизнес организации да бъдат въвличани като инструмент за водене на политически кампании. Инерком България не е политически обвързана и не се ползва с политически протекции.

Твърдението на г-жа Йончева не отговаря на истината и е извадено от контекста. Предлаганата смяна на част от членовете на надзорните съвети на публичните

компании ЧЕЗ Електро България и ЧЕЗ Разпределение България е под условие сделката да получи необходимите разрешения, които са предпоставки за нейното финализиране. Сделката между ЧЕЗ а.с. и Инерком следва законовите изисквания и е в съответствие с общоприетите европейски практики за подобни сделки.

Инерком е група от компании, които отдавна работят на българския пазар, спазват законите, уважават българските и европейските институции и възразява имената на предложените от нас членове в надзорни органи да бъдат използвани недобросъвестно за постигане на каквито и да е било политически или други цели.

Поднасянето на информацията е манипулативно и цели да направи внушения, да нагнети напрежение и да създаде чувство за несигурност.

Към настоящия момент държавата не притежава акции от капитала на дружествата от групата на ЧЕЗ в България и няма законови основания да предлага членове на надзорните органи.

В правото проява на съмнения и възражения срещу сделка е въпрос на интереси.

Общественият интерес по отношение на сделката между Инерком и ЧЕЗ е защитен от законите и държавните институции, които ги прилагат.

Компетентни да се произнасят по сделката са само определените по закон български институции, като направят това в интерес на всички заинтересовани страни, и най-вече на българските граждани. Инвеститорите трябва да бъдат уважани, защото те са основата на българската икономика и осигуряват благосъстоянието на гражданите. За стабилно икономическо развитие се изисква предвидима и спокойна среда, в която върховенство има Закона.

Елена Йончева разбуни духовете вчера със следното изявление: "Премиерът Бойко Борисов още в края на месец март, правителството му, ни уверяваше, че държавата е поискала да участва в сделката. Самата г-жа Върбакова каза: "Премиерът желае да има пълен контрол върху сделката". За това питам Гинка Върбакова ли е държавата в този случай?"

На думите й реагираха не само от "Инерком", а и от ЧЕЗ. В позиция, подписана от говорителя на компанията Алица Хоракова се посочва, че по договора за продажба на енергото в Западна България се предвижда "свикване на Извънредно общо събрание в края на ноември и избор на нови членове на надзорния съвет, представляващи "Инерком", в случай, че сделката бъде финализирана".

Условие за това финализиране е разрешение от КЗК и КЕВР и заплащане на договорената сума.

Комисията за защита на конкуренцията на два пъти не разреши на "Инерком" да купи енергийната компания и казусът отиде в съда, като делото ще започне чак догодина.