Недвижимият имот е 20 дка и ще се продава на търг с тайно наддаване. Той е на бившата гара „Пионер“ и бе собственост на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Според брокери, терените в този район са изключително скъпи. Цената на квадратен метър варира от 730 до 950 евро, но и при тези нива предлаганите парцели са малко.

Така че за 20 декара НКЖИ би трябвало да получи около 15-16 милиона евро, ако търгът е прозрачен.

Кабинетът промени публична в частна държавна собственост и статута на три имота с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната. Те се намират в столичния район „Слатина“ и имат 2,4 дка незастроена площ.