Плащанията могат да бъдат направени и по банкова сметка в избрана от страните по сделката банка.

Това приеха на второ четене депутатите, които обсъдиха промени в Закона за нотариусите и нотариалната дейност, предаде БТА.

Условията за внасяне на сумите по специалната банкова сметка на нотариуса и за нареждания за плащания от нотариуса се уреждат с писмено споразумение между нотариуса и страните по сделката, прие парламентът. Промените задължават още, при възмездни сделки, с които се учредяват, прехвърлят, или изменят вещни права върху недвижими имоти, участниците в нотариалното производство да декларират, че сумата посочена в извършения акт, е действително уговореното плащане по сделката.

Промените ще влязат в сила на 1 юли 2011 година, приеха депутатите.

Промените, които се обсъждат от миналата година, целят да пресекат изповядването на сделки по цени, по-ниски от пазарната. Те бяха критикувани за това, че обслужват интересите на нотариусите и банките.

Депутатите не приеха предложението на колегата си Николай Пехливанов нотариусите да гарантират законността на сделката, като правят проверки за тежест и актуалност на собственика. Той коментира, че законът осигурява по-високи приходи на нотариусите, без да им вменява повече задължения.