Съществуващата в момента годишна квота в размер на 180 млн. беше изчерпана преди броени дни, в резултат на което над 345 000 служители и домакинства остават без ваучери за храна. Всъщност, ако фирмите сами поемат тази тежест, размерът на средствата ще възлиза на цели 19,5 млн. лв.

Системата за ваучери за храна е призната в световен мащаб като средство за „изсветляване” на „сивата” икономика. Според извършеното проучване, „избелващият ефект” в България ще бъде в размер между 15% - 25% от квотата за 2012 г. или 27 – 45 млн. лв., каза Арно Мартена, председател на Асоциацията. Също така, ваучерите за храна увеличават покупателната способност на домакинствата с 180 млн. лв.. Като възможни решения на кризисната ситуация, експертите посочват две алтернативи.

Първият вариант е увеличаване на квотата с 68,4 млн. лв. до края на годината, което от своя страна ще доведе до положителен нетен ефект за държавния бюджет в размер на 724 хил. лв. (по линия на по-високо потребление и ръст на приходите от ДДС). Втората алтернатива е компаниите сами да изготвят краткосрочна политика за компенсиране на намалелия доход на служителите си, която от своя страна обаче може да не бъде достатъчно прозрачна и предвидима.

Националният съвет за тристранно сътрудничество още през март 2010 г. включи ваучерната система и оптимизирането й сред важните антикризисни мерки и я определи като безспорно средство за реално нарастване на доходите на служителите.