Оставката на Димитър Костов, подуправител на БНБ с ресор "Банков надзор", можеше да почака, каза финансовия министър Владислав Горанов, като същевременно призна, че тя не го е изненадала.

"Мога само добри думи кажа за господин Костов и съжалявам, че тръгва сега. Може би трябваше още няколко месеца да изчака", каза Горанов пред журналисти, коментирайки днешното съобщение, че Костов напуска заради прекалено интензивната работа около присъединяването на България към Банковия съюз.

В официално изявление по-рано на 1 март БНБ съобщи, че подуправителят, ръководител на управление "Банков надзор", Димитър Костов е информирал Управителния съвет на Българската народна банка за намерението си да внесе в Народното събрание оставка от заеманата длъжност. Костов е искал да напусне още през лятото, когато правителството официално подаде молба за едновременно присъединяване на България към Единния надзорен механизъм и към Валутно-курсовия механизъм (ERM-2). Тогава обаче подуправителят е бил помолен от гуверньора на БНБ Димитър Радев да изчака малко, се казва в съобщението.

"Процесите, които текат между Европейската централна банка (ЕЦБ), търговските банки и БНБ, е изключително ясно разписан като срокове и процедури. Надявам се изключително бързо, до две седмици, управителят да предложи ново решение, така че да не се поставя под съмнение процеса. За мен такъв период е оптимален и не би поставил под някакъв риск процеса, който се извършва между ЕЦБ и банките", коментира Горанов.

По мнението на министъра в причините за оставката не трябва да се търсят никакви връзки с провелите се в банките тестове, нито със сериозна грешка или пропуск в банковия надзор, ръководен от Димитър Костов. "Банковият надзор не е едноличен търговец, а огромна добре изградена институция", каза Горанов в отговор на въпрос дали тази оставка в обявения от него няколко пъти за неподходящ момент не е резултат от сериозен пропуск или грешка в надзора на банките.