Много собственици на фирми изчакаха последните дни преди края му, въпреки че от 4 години се знае, че трябва да ги пререгистрират.

Някои от собствениците на фирми честно си признаха, че са разбрали за задължителната пререгистрация едва вчера, но в рамките на един ден са успели да попълнят всички необходими документи и да си извадят удостоверение за актуално състояние от съда, предаде БГНЕС.
Други пък са знаели отдавна, но поради многото си ангажименти не са успели по-рано да дойдат в Агенцията по вписванията. Не всички обаче бяха разбрали точно какви са необходимите документи и на място установяваха, че трябва да попълнят още някое заявление.

Работното време на служителите в агенцията бе удължено заради струпванията. 
"Последните две седмици на годината от седем часа сутринта до 18 часа вечерта и въпреки това миналата седмица например нямаше почти никакви хора", заяви пред БНР изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Виолета Николова.

Новината бе съобщена и от "Труд", според който от 2012 г. ще бъдат прекратени  464 507 еднолични търговци (ЕТ). От 1 януари няма да имат право да развиват дейност и 106 354 акционерни дружества (АД) и такива с ограничена отговорност (ООД). Режимът за дружествата е различен от този за ЕТ, като те нямат да бъдат заличени, но няма да имат право да извършват дейност.

От следващата година започва процедура за ликвидация на всички фирми, вписани като дружества, които не са подали документи за продължаване на регистрацията. "Тези фирми не могат да упражняват дейност, не могат да се разпореждат с имуществото си и със своите активи, тъй като такива сделки биха били нищожни. Би могло, разбира се, съдружниците да учредят ново дружество", каза Николова.