Европейският парламент одобри днес осигуряването на 3,8 милиарда евро за здравеопазването в ЕС, като средствата ще се използват за покриване на увеличените нужди заради пандемията от COVID-19, предаде БТА.

ЕС ще може да купи с тези средства медицински материали като маски и апарати за обдишване, да превози здравно оборудване и болни, да финансира назначаването на допълнителни здравни специалисти, които да бъдат разположени в горещи точки. Държавите от ЕС ще получат помощ при изграждането на полеви болници, се отбелязва в съобщението на ЕП.

По механизма за гражданска защита ще бъдат осигурени 45 млн. евро за финансиране на полетите за връщане на европейски граждани от чужбина; ще бъдат предоставени допълнителни средства за Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (3,6 млн. евро), както и 350 млн. евро в помощ на Гърция, която се бори с нарастващ мигрантски натиск. Сто милиона евро ще бъдат насочени в подкрепа на възстановяването на Албания след земетресението.

Същевременно ЕП прие резолюция, в която призова за обособяване на фонд от поне 50 млрд. евро за възстановяването в ЕС от последиците от пандемията. Документът бе приет с 395 гласа "за", 171 "против" и 128 въздържали се.

ЕП приветства икономическите мерки, предложени от Европейската комисия. Европа се нуждае от мащабни мерки за възстановяване, които да бъдат финансирани от увеличаване на дългосрочния бюджет на ЕС, чрез съществуващите фондове и финансови инструменти на ЕС, както и чрез облигации, покрити от общия бюджет, се посочва в резолюцията.

Евродепутатите призовават за постоянна Европейска презастрахователна схема и създаване на фонд на ЕС за солидарност с поне 50 млрд. евро, се отбелязва в съобщение на ЕП. Този фонд би подкрепил финансовите усилия в областта на здравеопазването във всички държави от ЕС при днешната епидемия, както и бъдещи инвестиции, така че здравните системи да станат по-устойчиви, като вниманието се насочи към най-нуждаещите се.

ЕП подкрепя увеличаване на производството на ЕС на ключови изделия като лекарства, фармацевтични съставки, медицински изделия, оборудване и материали, за по-добра подготовка в случаи на бъдещи подобни сътресения.

Евродепутатите настояват вътрешните границите на ЕС да останат отворени за движението на защитни средства, медицинско оборудване, храни и стоки от първа необходимост. Единният пазар на ЕС е източникът на нашия общ напредък и ключов в отговора на епидемията, се посочва в резолюцията.

ЕП призова за създаване на европейски механизъм за реагиране в областта на здравеопазването, който да осигури по-добри ответни действия при бъдеща здравна или санитарна криза.

Общо оборудване, материали и запаси от лекарства трябва да могат бързо да бъдат използвани в защита на живота на гражданите, отбелязват евродепутатите и призовават за допълнително финансиране от ЕС за ускоряване на научните изследвания за намирането на ваксина срещу COVID-19.