Енерго-Про преустанови електрозахранването на административната сграда на ВиК "Меден кладенец" в град Кубрат заради неплатен дълг от над 3 милиона лева. С решение на Общинския съвет на град Кубрат, на 7 декември не бе разгледано предложението на ЕРП-то, а взетото решение не спомага за постигане на споразумение. До момента споразумение не е подписано и дългът не е гарантиран от Община Кубрат. Това пишат от електроразпределителното дружество в писмо до медиите.

Според писмото, местната власт в Кубрат демонстрира привидна готовност за преговори, но няма предприети адекватни мерки за погасяване на задълженията.

Проблемът идва от натрупан дълг от 3 милиона лева на ВиК в град Кубрат към ЕРП-то. Предложението общината в града да стане гарант за изплащане на дълга досега не е прието. Опасенията на Енерго-Про са ,че от началото на 2019 година ВиК в Кубрат минава към обособената територия на асоциация "Водоснабдяване-Дунав" Разград. Това би могло да доведе до ликвидация на ВиК "Меден кладенец" и неговите задължения ще станат несъбираеми.