Проектът е познат и като "Газов хъб Балкан". Комисията одобрява осигуряването на до 920 500 евро за това проучване, които ще бъдат получени от "Булгартрансгаз" ЕАД, съобщи БТА.

Проектът за газов хъб излезе веднага след спирането на проекта "Южен поток". Идеята е в този хъб да идва газ от различни източници и след това да се разпределя към Централна и Източна Европа. Като източници бяха определени руски газ, от сега съществуващия газопровод през Украйна и евентуално "Южен поток", ако се осъществи. Също така газопроводите ТАП и ТАНАП. В ход са и строежите на интерконектори с Гърция, Румъния и Сърбия. Предвижда се и такъв с Турция. България разчита и на собствен добив на газ.

"Булгартрансгаз" може да получи и до 182 000 евро за изясняване на нуждите от осъвременяване на газопреносната система край Вълчи дол, област Варна.

Общо днес комисията и държавите от ЕС са одобрили отпускането на 444 милиона евро за 18 проекта за подобряването на системите за пренос на енергия.

Седем от подкрепените проекти са на стойност 176 милиона евро и са в областта на производството и преноса на ток, 10 проекта на обща стойност 228 милиона евро са в областта на преноса на газ, а един проект получава 40 милиона евро и е свързан с обособяването на високотехнологична енергопреносна мрежа.

От всички тези проекти пет са свързани със строителни дейности на стойност 350 милиона евро, а 13 са за проучвания за общо 94 милиона евро.