Депутати от парламентарната правна комисия се подписаха под промените в ГПК, предложени от омбудсмана Мая Манолова, съобщи БНР.

По този начин започна процедурата по обсъждане на законопроекта в Народното събрание.

Предложенията на Манолова са насочени към преодоляване на неравнопоставеността между гражданите и банковите и кредитните институции.

Омбудсманът предлага длъжникът да има възможност да спре принудителното изпълнение с едно обикновено възражение, така че да се мине в процедура, с която да се провери, дали наистина той дължи тези пари, както и дали има неравноправни клаузи, които го ощетяват. Едва тогава омбудсманът предлага да се стигне до изпълнението, което иска банката.

В текстовете се предлага още в случаите, когато банката иска да издаде заповед за незабавно изпълнение да предоставя пред съда и договора въз основа, на който предявява това искане и общите условия, за да може съдът да прецени дали то е основателно или не.

При представянето на проекта в Правната комисия той бе подкрепен от Министерство на правосъдието.

Манолова заяви, че предложенията целят да върнат нарушения баланс между потребители и монополисти и банки.

"Ясно е, че законодателството ни е в полза на силните на деня - монополни дружества, за бързи кредити, събирачи на дългове и банки, от една страна, и българските граждани в качеството им на потребители, от друга", каза тя.

"Привилегиите на тези субекти се изразяват в облекчената процедура, чрез която те събират своите задължения, която не дава възможност на съда служебно да следи за наличието на неравноправни клаузи. В особено привилегировано положение са банките, които в основа на едностранно изявление и представяне на извлечение от сметки могат автоматично да осъдят длъжника, както и да запорират и започнат разпродажба на цялото му имущество", обясни омбудсманът.

Подкрепа за нашите усиля е и становището на Европейската комисия, която в края на януари даде двумесечен срок на България да се приведе в съответствие с европейските изисквания, добави Мая Манолова.