Общо 18.1% от всечки отпуснати кредити са лоши или преструктурирани, показват данните на финансовата институция. Процентът на необслужените кредити е абсолютен рекорд за банковата система. Само за декември ръстът на лошите кредити се е увеличил с 1.5% спрямо месец по-рано.

Данните са изключително тревожни, твърдят специалисти. Според оценка на УниКредит за банковия сектор в България, десетте най-големи банки в страната могат да се справят с нарастване на лошите кредити до 20% без да имат необходимост от допълнителен капитал. Това обаче не важи за по-малките институции. Очакванията са пикът на лошите кредити да е през тази година, което означава че можем да очакваме над 20% от кредитите да имат проблеми с обслужването.

Според нормативната уредба за лоши кредити се смятат тези заеми, които имат просрочие 90. Общото кредитиране в страната също бележи ръст, макар той да е само 1.1% на годишна база. Общият обем на отпуснатите средства през 2010 г. е достигнал 51.5 млрд. лв. Най-голяма част от парите са се паднали на нефинансовите предприятия - 31.6 млрд. лв, което е ръст от 2.4% спрямо 2009 г. За разлика от тях домакинствата са получили с 0.8% по-малко заеми.
Интересното в случая е, че покачване от 3.8% се наблюдава единствено при жилищното кредитиране. Това означава, че през 2010 г. за закупуването на нови жилища са били отпуснати 8.7 млрд. лв.

През последния месец на 2010 г. тенденцията за ръст при депозитите в неправителствения сектор също се запазва. Общата сума, която домакинствата, финансовите и нефинансовите предприятия са депозирали в търговските банки в края на декември е достигнала 43.1 млрд. лв. В процентно изражение това покачване от 8.4% на годишна база. За сравнение обаче, през ноември ръстът е бил 8.6%. Домакинствата са успели да спестят 27.3 млрд. лв., което е увеличение от 12.3% спрямо същия месец на 2009 г., но това отново е по-малко от 13.4% през ноември.