Още 67 деца са подпомогнати в рамките на благотворителната кампания на президента "Българската Коледа". Експертният съвет към инициативата одобри постъпилите молби за помощ на базата на приложените към документите на всяко дете актуални медицински документи и изразените становища от лекуващи лекари. Дарените средства на 67-те деца са на обща стойност 86 072 лв.

От началото на новото издание на благотворителната инициатива "Българската Коледа" са дарени общо 530 143 лв. за 314 деца с различни заболявания - ендокринологични, нефрологични, неврологични и др.

Седемнадесетото издание на благотворителната инициатива "Българската Коледа", което стартира през месец декември 2019 г. и ще продължи до 30 ноември 2020 г. е с фокус "Да дарим бъдеще на болните деца".

Инициативата протяга ръка за поредна година към всички деца с различни заболявания, състояния и увреждания, които се нуждаят от средства за осъществяване на диагностика, лечение и рехабилитация. Заявления за подпомагане на деца със средства от благотворителната инициатива "Българската Коледа" се приемат целогодишно.

Кампания 2019/20 си постави за цел и да осигури високотехнологична апаратура за прецизна диагностика, лечение и рехабилитация в университетски и многопрофилни лечебни заведения, които имат изградени компетенции и ясна стратегия за подобряване на грижата за детското здраве.

Във връзка с реализиране на целите на Кампания 2019/2020, ще бъде открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на медицинска апаратура, финансирана със средства от "Българската Коледа".

Всеки родител, който има болно дете и се нуждае от помощ за осъществяване на лечение или рехабилитация, може да подаде молба за подпомагане. На сайта на "Българската Коледа" е публикуван редът за кандидатстване и документите, които родителите трябва да попълнят и изпратят на посочения адрес - http://www.bgkoleda.bg/red-na-kandidatstvane

Повече информация за дейностите по подпомагането на деца и лечебни заведения със средства от благотворителната инициатива е на сайта www.bgkoleda.bg, както и на www.president.bg.