България се нарежда на 50-о място по богатство на глава от населението от общо 133 изследвани държави. Тя се нарежда на 39-о място по сложност и комплексност в света в класацията на Индекса за икономическа сложност (ИИС) - Economic Complexity Index (ECI) - на Харвардския университет, съобщи БНТ.

Живеещите в България 6,93 милиона жители имат БВП на глава от населението от 10 079 долара. През последните пет години ръстът на БВП на глава от населението е средно 2,3%, което е над средните стойности за региона, показва анализът на специалистите от Харвард.

В сравнение с предишното десетилетие икономиката на България е станала по-комплексна, като се е подобрила с 5 позиции в класацията на ECI. Подобряването на комплексността на българската икономика се дължи на диверсификацията на износа ѝ, според индекса.

"В бъдеще България е в състояние да се възползва от много възможности за диверсификация на производството си, като използва съществуващото си "ноу-хау" (опит - б.р.)", твърдят анализаторите.

Според тях България е малко по-комплексна от очакваното за нейното равнище на доходи. Предвижда се икономиката да расте бавно. Прогнозите на Economic Complexity Index за растеж до 2030 г. предвиждат растеж в България от 1,6% годишно през следващото десетилетие, което я нарежда в дъното сред страните в световен мащаб.

През 2020 г. България е изнесла продукти на стойност 40,1 млрд. долара. През последните пет години износът нараства средно с 3,3% годишно, което изпреварва общия икономически растеж, тъй като износът представлява нарастващ сегмент от икономиката. Износът на продукти, различни от нефт, е нараснал с 3,7% годишно през последните пет години, което изпреварва средния ръст в световен мащаб.

Вносът възлиза на 38,4 млрд. щатски долара през 2020 г., което оставя България с търговски излишък при стоките и услугите.

Топ 3 експортни дестинации за България са Германия - 16,22%, Румъния - 9,02%, Италия - 7,08%

Според "Атласа на сложността" на Харвардския университет, най-комплексните икономики в света са: Япония (1място), Швейцария (2 място), Германия (3 място), Южна Корея (4 място) и Сингапур (5 място).

Страните от региона също се справят много добре, като Чешката република е на 6 място, а Унгария - на 9-о. От друга страна, Полша, най-развитата икономика в региона, е на 26 място - още едно доказателство, че не само размерът на БВП има значение.