Към този извод насочват изпратените до медиите разменени покана и писма между двете организации, свързани с българската енергетика- Булатом и български енергиен и минен форум (БЕМФ).

На поканата, изпратена от БЕМФ и подписана от Иван Хиновски, Булатом отговаря с обвинение в организирането на равнопоставен дебат по темата. Според Богомил манчев, подписал писмото на Булатом, модераторите на трите панела, предложени от БЕМФ са "колеги, които имат отрицателно отношение към развитието на ядрената енергетика".

От Булатом определят планираната среща-дискусия като "безсмислена" и посочват, че дори Комисията по енергетика към парламента няма да вземе участие в нея. Във второ писмо от Булатом уточняват, че "основния извод на нашия доклад за АЕЦ "Белене" е този проект е политически въпрос и дебатът по него трябва да се организира и води от представители на основни държавни институции, а именно народното събрание и Министерството на енергетиката".

За Булатом е "неприемливо неправителствена организация да води такава среща, а отделно подлежи на дискусия юридическата страна на въпроса".

Какво следва от това противопоставяне едни енергийни експерти на други? Изводът е,че у нас няма единно мнение по това дали да се строи втора АЕЦ или не. Дори сред експертите ,които би трябвало да са наясно с всички подробности, финансови и икономически анализи.

На второ място, това, че експерти определят втората АЕЦ като политически проект ясно доказва, че при него не може и няма да се търси икономическа ефективност. което, казано на обикновен език означава загуба за държавата и данъкоплатците. Ако проектът "Белене" даваше основание да се говори за печалба на държавата, то спорове нямаше да има.