Изменеията са внесени вчера от депутатите от ГЕРБ Евгени Стоев, Стефан Господинов и Диан Червенкондев, пише "24 часа". 
Облекчението е за ипотечни, бизнес и останалите кредити извън потребителския, за който таксата вече падна.

Ако депутатите гласуват проекта, банката няма да има право да иска такса за предсрочно връщане на парите в 4 случая: ако лихвата по договора не е фиксирана, кредитът се изплаща на равни анюитетни вноски, погасяването е въз основа на плащане по застрахователен договор, чиято цел е била да гарантира връщането на кредита, както и ако става въпрос за овърдрафт.

Неотдавна депутката от ГЕРБ Мария Ванкова обяви, че група депутати от партията предлагат проект за намаляване на таксата за по-рано върнат кредит.
"В момента, ако решим да погасим предсрочно ипотечен кредит, плащаме наказателна такса в размер между 2 и 5 процента от сумата, която ни остава. Промените предвиждат драстично намаление на тази такса. Ако имаме да връщаме пари на банката за повече от една година - нейният размер не трябва да е повече от 1 процент, ако ни е останал по-малък период - таксата трябва да е 0,5 процента от дължимата сума. Как това ще се отрази на потребителя и какви са коментарите на банкерите", обясни преди месец Ванкова.

През ноември парламентът задължи с промени в същия закон банката да уведомява клиентите си за промяна на лихвения процент или таксата, ако това води до увеличаване на погасителната вноска по кредит, който не е потребителски. Банката трябва да уведомява клиента за това преди влизане на промяната в сила.

Последните изчисления показват, че общо 18.1% от всички отпуснати кредити са лоши или преструктурирани. Процентът на необслужените кредити е абсолютен рекорд за банковата система. Само за декември м.г. ръстът на лошите кредити се е увеличил с 1.5% спрямо месец по-рано.