Остров на топлина в София за последните 145 г. (a, b, d, e) и прогнозен сценарий до 2050 (c, f) | Днес.dir.bg