Неиздаването на касова бележка се санкционира незабавно със запечатване на търговския обект, освен обичайната глоба | Днес.dir.bg