От печатницата на БНБ излезе първият камион, натоварен с бюлетини за предстоящите избори за членове на Европейския парламент | Днес.dir.bg