Гал Луфт, директор на мозъчния тръст Институт за анализи на глобалната сигурност | Днес.dir.bg