Очаквана промяна на риска от пожари в света за периода 2071 - 2100 г. спрямо 1971 - 2000 г. при сценарий на средновисоки парникови емисии (горе) и сценарй на високи емисии (долу). Сините цветове илюстрират намален риск, докато топлите - повишен. | Днес.dir.bg