Струйно течение: вляво ненагънато, вдясно с нагъване, което е вследствие от неравномерно намаляване на скоростта. L и H зони с ниско и съответно с високо атмосферно налягане | Днес.dir.bg