Трябва да се вземат мерки на няколко нива, призоваНено Димов | Днес.dir.bg