17-11-2017 20-11-2018

Коментари

ЗоопаркЪТ във Варна....

"Зоопарка във Варна отглежда две новоредени лъвчета" Да попитам. Как точно са редени и какво й беше на предишната подредба?

Не е била по канон