17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Това на снимката ли е "взривената" бутилка?

Това са празните бутилки !

Човека говори за парчетата пред тях.

Е този път информацияте е реди. Гръмнала бутилка и сериозни щети. Подкрепено с доказателствен материал за гръмнала бутилка. Въпросът пак опира до тези дистрибуиращи и зареждащи бутилките. Жената е клиент, не е нейно задължение да следи актуването и обслужването на газовите балони. Иначе е изкарала голям късмет И следва въпроса -явно не се касае за неправилно боравене с бутилката, а въпроса опира до самата бутилка; КОЙ ЩЕ И ТРЯБВА ДА ПОНЕСЕ ОТГОВОРНОСТТА ЗА БУТИЛКАТА!? КОЙ ЩЕ РЕМОНТИРА ЖИЛИЩЕТО НА ВЪЗРАСТНАТА ЖЕНА!? Всичко друго са алабализми! Има виновни, има щети, би трябвало и воновните да отстранят щетите и -да си плюят в пазвите, че няма смъртен случай

Долу се виждат обръча заварен на дъното на бутилката, вижда се и предпазителя на вентила с табелката обем, тежест ,освидетелстване и про., вижда се и част от смачканият корпус на бутилката - да това е гръмнала бутилка, двете им няма нишо само дето едната е по -опушена