17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Разберете, че вече не е нито модерно, нито здравословно, нито "умно" и най-малко "забавно" да си анти.

пътеките на дебилите станаа цели коредоре! и кой ще ви бръше после осраното от ковид концерните на "филантропите", за които масовите убийства са просто ежедневие? мейк ваксиниран, нот уор! венсремос и на победителите в афганистан! .

Избор е, когато половин година имаш възможнот да се ваксинираш къде ли не и ти избереш дали да го направиш. Когато започнта да ти искат сертификат да влезеш и да излезеш е принуда.

"отново най-предпочитана е била еднодозовата ваксина - 445 граждани са избрали да се защитят с нея." Тези 445 граждани са избрали да не ходят втори път за сертификат.