17-11-2017 20-11-2018

Коментари

"Библиотекабата "... Може ли да дадете повече разяснения върху този чуждоземен извънпланетарен термин. Благодаря.

Така и не ми стана ясно що е то "библиотекабата" :(