17-11-2017 20-11-2018

Коментари

А от зълвата открили ли са? ;)

Т-Рекс: "К'во стаа, брат'чед...?!?"

И, как се стига до върха на хранителната верига, когато тя няма връх и отразява кръговрата в природата. Може би, имате предвид някоя друга фигура, като пирамида.

А от шурея имали кокали ?