17-11-2017 20-11-2018

Коментари

При "наличието" на мобилни инсинератори защо се налага загробването на едно сравнително малко количество птици?

Властта идва от народа, когато властта не слуша желанията на народа и върви срещу него, винаги има проблеми. А това напоследък е прекалено често срещано явление...

Почти като по Георги Русев: За пет годишното замразено агнешко от Нова Зеландия и салмонелните яйца от Полша, дето са задръстили големите вериги може, за кихнала кокошка не може.