17-11-2017 20-11-2018

Коментари

След болницата директно в затвора - пистолен сизтрити номера. Ясно е за какво се използва

празнувайки пАбедата, дрОгарите "бизнесмени" са се изпозастреляли от пролетарски плам!