17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Чл. 343б. (Нов - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 1995 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2015 г.) Който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, установено по надлежния ред, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и с глоба от двеста до хиляда лева. Кви актове, кви 5 лева? Ние като стъпим накриво в румъния ни вземат и кръщелното наще акт му писали.... ми що не го почерпихте?!?!?