17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Отново причината е безхаберие !

В предната статия коментирах, че общината не е обърнала внимание и не предписала на собственика да вземе мерки относно опасната ограда. Май се оказва, че не съм бил прав, служителите от общината са сезирали МО, така че те са си свършили работата. Контрата остава единствено в МО. Жалко за човека, Бог дано да го прости, това е могло да се предотврати.

И Каракачянов да го затрупа рухнала стена.

Хайде сега да видиме Президента / Върховен командващ/, когато беше в това поделение в Хасково освен, че прави ЕДНО КОРЕМНО там, друго какво е правил...... и гледал !!!

....................ама той при нас идва да прави коремно, а не да гледа и/или взема решения..............

Отговорност по български.

При нас едно съоръжение (път, стена и т.н.) не е опасно и не се вземат мерки за обезопасяването докато няма смърт. Когато стане смъртен случай тогава така наречените ни институции се задействат (наказани виновни няма, най-много да уволнят няколко човека, но ако уволненият е много близък до властта може да го сложат на по-ниска, но не по-малко сладка служба).

Конституция на република България глава 4 от чл. 97 до чл. 101 Чл. 97. (1) Пълномощията на президента и на вицепрезидента се прекратяват предсрочно при: 1 . подаване на оставка пред Конституционния съд; 2 . трайна невъзможност да изпълняват правомощията си поради тежко заболяване; 3 . при условията на чл. 103; 4 . смърт. (2) В случаите на т. 1 и 2 пълномощията на президента и вицепрезидента се прекратяват с установяване от Конституционния съд на посочените в тях обстоятелства. (3) В случаите на ал. 1 вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата. (4) При невъзможност вицепрезидентът да встъпи в длъжност правомощията на президента се изпълняват от председателя на Народното събрание до избирането на президент и вицепрезидент. В този случай в двумесечен срок се произвеждат избори за президент и вицепрезидент. Чл. 98. Президентът на републиката: 1 . насрочва избори за Народно събрание и органи на местно самоуправление и определя датата за произвеждане на национален референдум, когато за това има решение на Народното събрание. 2 . отправя обръщения към народа и Народното събрание. 3 . сключва международни договори в случаите, определени със закон; 4 . обнародва законите; 5 . утвърждава промени на границите и центровете на административно-териториалните единици по предложение на Министерския съвет; 6 . назначава и освобождава от длъжност ръководителите на дипломатическите представителства и постоянните представители на Република България при международни организации по предложение на Министерския съвет и приема акредитивните и отзователните писма на чуждестранните дипломатически представители в страната; Image not found. 7 . назначава и освобождава от длъжност и други държавни служители, определени със закон; 8 . награждава с ордени и медали; 9 . дава и възстановява българско гражданство и освобождава и лишава от него; 10 . предоставя убежище; 11 . упражнява право на помилване; Image not found. 12 . опрощава несъбираеми държавни вземания; 13 . наименува обекти с национално значение и населени места; 14 . информира Народното събрание по основни въпроси в кръга на своите правомощия. Чл. 99. (1) Президентът след консултации с парламентарните групи възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство. (2) Когато в 7-дневен срок кандидатът за министър-председател не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за министър-председател. (3) Ако и в този случай не бъде предложен състав на Министерския съвет, президентът в срока по предходната алинея възлага на някоя следваща парламентарна група да посочи кандидат за министър-председател. (4) Когато проучвателният мандат е приключил успешно, президентът предлага на Народното събрание да избере кандидата за министър-председател. (5) Ако не се постигне съгласие за образуване на правителство, президентът назначава служебно правителство, разпуска Народното събрание и насрочва нови избори в срока по чл. 64, ал. 3. Актът, с който президентът разпуска Народното събрание, определя и датата на изборите за ново Народно събрание. (6) Редът за съставяне на правителство по предходните алинеи се прилага и в случаите на чл. 111, ал. 1. (7) В случаите на ал. 5 и 6 президентът не може да разпуска Народното събрание през последните три месеца от своя мандат. Ако в този срок парламентът не може да състави правителство, президентът назначава служебно правителство. Чл. 100. (1) Президентът е върховен главнокомандващ на въоръжените сили на Република България. Image not found. (2) Президентът назначава и освобождава висшия команден състав на въоръжените сили и удостоява с висши военни звания по предложение на Министерския съвет. Image not found. (3) Президентът възглавява Консултативния съвет за национална сигурност, чийто статут се определя със закон. Image not found. (4) Президентът обявява обща или частична мобилизация по предложение на Министерския съвет в съответствие със закона. (5) Президентът обявява положение на война при въоръжено нападение срещу страната или при необходимост от неотложно изпълнение на международни задължения, военно или друго извънредно положение, когато Народното събрание не заседава. В тези случаи то се свиква незабавно, за да се произнесе по решението. Чл. 101. (1) В срока по чл. 88, ал. 3 президентът може мотивирано да върне закона в Народното събрание за ново обсъждане, което не може да му бъде отказано. (2) Народното събрание приема повторно закона с мнозинство повече от половината от всички народни представители. (3) Повторно приетият от Народното събрание закон се обнародва от президента в 7-дневен срок от получаването му.

Кой да се задейства- войводата ли? Забравете.

Освен всичко по конституцията, президента има право на мнение по всички държавни въпроси, ама най обича да се изказва за нещата в чуждите къщички. Като е върховен главнокомандващ сега да го питат и него какво е направил за тая или някоя друга падаща стена/сграда на военните.

Малшанс и трагичен инцидент ли?! Каракачанов още ли не си е подал оставката?!

Долен, гнусен, мазен, нагъл изрод, а не министър!!! Кое е малшанс, бе безхабернико?!?! Че не е бил със семейството си? Че не е била група от хора ли? Че не са сложени метални ограждения? Че не са хванати от братята, вместо условни присъди, да ги накарат да понаберат малко тухли?!?!?! Малшанс са управниците на България, които вдихнаха културата на народа да не различава ария от диария..... А на избори ни се предлага : лошо, по-лошо и най-лошо....

Тумбак войвода от циганите ши на варди, а със стени ни убива...всичко е по старому - гнило и ебано

Сега гледай инквизитор Гешев ши окови виновния в синджири и поне 20 години ши накаже виновника ДА ЖИВЕЙ ГЕШЕВ - ЗАКОННИЯ УБИЕЦ НА ИВАНЧЕВА

всяка една стена може да паднте!

всеки градеж може да падне, и все някога ще падне! което ще рече , че е добре да ги съборим всичките още сега, та да не стават сакатлъци в бъдеще! понеже 30 годишния живот на първите панелки изтече преди 30 години, предлагам да ги бутнем сега, та да не се наложи курнелия да дава оставка когато стане премиер, и започнат да падат!!