Мангъров: Да се затвори цялото общество е новост, която не е издържана епидемиологично

"Това, което се случва сега, се е случвало многократно в миналото. Нищо особено няма да се случи, няма да бъде Армагедон", заяви той

Обратно в новината
17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Мангъров е прав и с тия безумни мерки само отлагаме неизбежното. Повечето ще преболедуваме, няма какво да се крием по къщите като лехуси, който е в рисковите групи да се пази, а другите - на работа. Здравословно хранене, разходки на чист въздух, спорт, повишаване на имунитета и...естествен подбор. колкото и да удължаваме живота, все някога ще свърши, никой няма да векува, дори и да се крие в миша дупка.

В момента тезата на доцента е „бавно“проверима и то точно в тези дни, седмици, месеци.Защо? В България не сме под карантина, а в извънредно положение поради бързо разпостраняваш се вирус. Всеки си излиза от дома когато иска, ходи по супермаркетите, ходи се на работа, Дори забраната за излизане от областните центрове е кьорфишек.Попълваш декларация и пътуваш. В малките населени места забрана няма за пътуване с изключение на областните центрове. Контакти има тоест и то предостатъчно Това не е карантина, а просто ограничаване на контактите, което при степента на заразяване с този вирус е нищо. Пълна карантина не можаха да направят дори в Китай при дисциплиниран народ и централизирано управление, камо ли разхайтени общества от „демократичен „ тип като в Европа , Америка и къде ли не още по света. Поради факта, че коронавируса може да го изкарат стотици безпроблемно, а един да почине след усложнения няма и никаква възможност за реална статистика. Няма точни данни, няма откъде и как да се получат. Допълваме картината с липсата на действащи лекарства , неподготвени за пандемия здравни системи, липсата на ваксина... Какво ще стане ако се отмени извънредното положение? Несъмнено повишаване на контактността на населението, но останалите фактори за развитието на пандемията си остават и не могат да се елиминират по никакъв начин. С две думи ситуацията си остава патова още повече , че няма държава в света, която да издържи дори и два месеца в такава имитация на карантина. Дори и да си я наложи как ще се запази от съседите си!?

DocDog

Доцент Мангъров, Вие сте прав в известна степен за нуждата от облекчаване на мерките, така както и кризисния щаб за нуждата от пълна защита на населението . За съжаление вашата позиция за изграждане на стаден имунитет е диаметрално противоположна на тази на правителството за на практика пълна изолация. Считаме, че и двете позиции са твърде крайни и непродуктвни, както за здравето на българите, така и за самата България. Предлагаме конкретно балансирано, разумно бързо решение на кризата. В качестовото ни на семейство от практикуваща лекарка в спешно отделение и българин, бивш научен работник в епидемиологичен екип в Канадски Институти за Здравни Изследвания. Нашето предложение е ориентирано първо към спасяване на живота на хората от всички възрасти, както и здравната система и цялостна икономика на държавата чрез: СЕЛЕКТИВЕН ГРУПОВ ИМУНИТЕТ (ЕТАПЕН МЕТОД ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВЕН ИМУНИТЕТ) Първо, съгласни сме, че не е необходимо да се затваря цялото общество, дори е вредно за самото общество и държавата. От друга страна, ако всички хора изведнъж се пуснат свободно, това е огромен риск за здравето на хората, както и здравната система и държавата. Всъщност при Коронавирус САРС-КоВ2 причиняващ Ковид-19, рисковете за различните възрастови групи са различни и добре доказани. За хората до 40г рисковите нива са напълно съизмерими с тези на сезонен грип. Донякъде това е така и за хората до 50г. Но за по-възрастното население, започва стръмно нарастване на опасността (където рисковите коефиценти са десетки пъти по-високи от тези на грипа). Ето тук е ключът за решението на тази историческа криза! Различните рискове относно хоспитализарано лечение и смъртност за хората от различните възрастови групи, дават възможност за селективен групов подход на групи в свободно движение и групи в изолация. Вместо двете крайности на напрактика затваряне на цялото общество или пускане в нормално движение на всички хора. Ние предлагаме следното балансирано, разумно бързо решение. ЕТАПЕН МЕТОД – СЕЛЕКТИВЕН ГРУПОВ ИМУНИТЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОЛЕКТИВЕН ИМУНИТЕТ ЕТАП 1 : 1) Обособяване на населението в две различни групи според нивата на риск от хоспитализация и смъртност при заболяване от Ковид-19 (група НР Нисък Риск т.е. обичайни всесезонни нива; група ВР Висок Риск) 2) Групата НР да има право на свободно движение и работа навсякаде. Група ВР остава защитена в домашна изолация . Важно е да не се смесват членове на двете групи. 3) Група НР в свободно движение, хората изграждат постепенно естествено придобит имунитет, като същевременно водят нормален социален и трудов живот. Това е в помощ на цялата държава. В случай че, достатъчно висок процент от хората от група НР спрямо общото население (от порядъка на 60 – 90 %), постигнат естествено придобит имунитет, това ще е достатъчна предпоставка за защита и постигане на Колективен имунитет. Тогава селективния групов имунитет би довел до колективен имунитет на цялото население в един единствен етап. Но внимание, за да се избегне потенциално претоварване на капацитета на здравната система би било необходимо група НР да бъде подразделена на подгрупи. Т.е. при първи етап се пуска в свободно движение само една подгрупа. При втори етап се пуска друга подгрупа… Колко етапа са необходими за изграждане на имунна защита на цялото население? Това е сравнително лесно да се прогнозира съобразно на всеки етап: а) Евентуалният свободен капацитет на легла за хоспитализирано лечение в здравната система на страната. б) Статистическите данни на рискови коефиценти от хоспитализация за съответната група или подгрупа в евентуално свободно движение. в) Прогнозните нужди от хоспитализация на брой разболели се от на групата НР (или под-група НР) спрямо капацитета на здравната система в страната (или даден регион). Надяваме се принципите на основния метод да са достатъчно ясни. Нека сега погледнем специфични данни за нивата на хоспитализация и смъртен риск от Коронавирус – Ковид 19 по възрастови групи. Ето цитат на нов доклад (от над 70 000 проучени случая), публикуван на 30 март, в лондонското медицинско списание за инфекциозни болести The Lancet Infective Diseases: Що се отнася до смъртността, риска е близо нула за хората под 40 години; приближава до 0,2% за хора от 40г до 49г; до 0,6% за над 50г; малко под 2% за хората в 60-те; 4,3% за тези в 70-те; и 7,8% за тези в 80-те, показват резултатите. “ „По десетилетие рискът от хоспитализация от заразяване с новия коронавирус е: (Практически) Нула за деца под 10 години; 0,1% за деца от 10 до 19 години; 1% за хора на възраст от 20 до 29 години; 3,4% за хора на възраст от 30 до 39 години; 4,3% за хората на 40- 49 години; 8,2% за тези на 50-59 години; 11,8% за хора на възраст от 60 до 69 години; 16,6% за тези на 70-те; и 18,4% за тези на 80-те години или повече. Както е видно от цитираните данни, смъртността при хората до 49г е напълно в рамките на рисковите нива на сезонните грипни епидемии. Означава ли това, че можем да пуснем веднага в свободно движение хората до 49г.? За да оттоворим на този въпрос трябва първо да видим два фактора: Живеят ли тези хора отделно от групата на хората 50+г. (за тези които живеят заедно с хора от по-високи рискови групи не може да има ефективна изолация между ниско и високорискови групи!). Капацитета за хоспитализирано лечение в страната, спрямо евентуалните нужди на свободната група. В България, по данните на Министерството на здравеопазването към 31 декември 2018 година. болничните легла са общо 53 173 броя, като от тях 2063 са за интензивно лечение, Ето и данните за разпределението на възрастовите групи в България, съгласно НСИ към 31.12.2018 Общо за страната 7 000 039 3 395 701 3 604 338 5 159 129 2 481 128 2 678 001 1 840 910 914 573 926 337 0 62 039 32 063 29 976 46 843 24 193 22 650 15 196 7 870 7 326 1 – 4 263 686 135 484 128 202 200 420 102 862 97 558 63 266 32 622 30 644 5 – 9 344 667 176 901 167 766 262 014 134 544 127 470 82 653 42 357 40 296 10 – 14 334 453 172 140 162 313 247 599 127 187 120 412 86 854 44 953 41 901 15 – 19 315 547 162 291 153 256 230 637 118 421 112 216 84 910 43 870 41 040 20 – 24 307 744 158 591 149 153 231 943 118 481 113 462 75 801 40 110 35 691 25 – 29 419 624 215 814 203 810 322 373 163 283 159 090 97 251 52 531 44 720 30 – 34 479 506 247 397 232 109 375 746 190 630 185 116 103 760 56 767 46 993 35 – 39 489 908 254 064 235 844 381 251 194 730 186 521 108 657 59 334 49 323 40 – 44 544 398 279 842 264 556 425 300 215 707 209 593 119 098 64 135 54 963 45 – 49 518 322 265 640 252 682 393 882 198 375 195 507 124 440 67 265 57 175 50 – 54 469 131 236 143 232 988 346 726 170 841 175 885 122 405 65 302 57 103 55 – 59 477 398 234 382 243 016 349 763 167 284 182 479 127 635 67 098 60 537 60 – 64 480 497 224 905 255 592 347 659 158 736 188 923 132 838 66 169 66 669 65 – 69 473 587 209 008 264 579 333 956 145 166 188 790 139 631 63 842 75 789 70 – 74 401 524 165 752 235 772 269 547 110 070 159 477 131 977 55 682 76 295 75 – 79 279 398 107 489 171 909 177 499 67 524 109 975 101 899 39 965 61 934 80 – 84 197 996 70 638 127 358 124 835 43 268 81 567 73 161 27 370 45 791 85 – 89 105 034 36 025 69 009 67 415 22 398 45 017 37 619 13 627 23 992 90 – 94 30 838 9 737 21 101 20 575 6 488 14 087 10 263 3 249 7 014 95 – 99 4 539 1 337 3 202 3 011 897 2 114 1 528 440 1 088 100 + 203 58 145 135 43 92 68 15 53 Нека фокусираме вниманието си върху две от активните възрастови групи в Ниско Рисковата група от населението (20 до 29г и 30 до 39г). Да допуснем хипотетично, че всички те, не живеят с хора от рискови Групи над 50+ години. (Условното допускане е просто за изчисляване на ориентировачните евентуални нужди от болнични легла на групата от 20 до 39г.). В групата от 20 до 29г имаме общо 727 368 българи в страната. От горните данни е видно, че риска от хоспитализация е 1%. Следователно хипотетично максималните евентуални нужди от болнични легла биха били порядъка на 7000 легла. Съответно за 30 до 39г, общо 969 414 души, риск 3.4%, хипотетични нужди от максимум 32 960 легла. Само сборната ниско-рискова група за хората от 20 до 39г би имала максимална хипотетична нужда от порядъка на 40 000 болнични легла! Т.е. близо 80% от цялата болнична леглова база в България! Като се има предвид, че всяка година над 50% от от болничната леглово база на България е и за всички останали болести… Е видно, че дори само безрисковите групи от млади българи биха подложили на огромен риск капацитета на здравната система. Още повече, че Ковид хоспитализациите са продължителни от порядъка на 25 дни! Според горецитирания научен доклад, от 30 март, на The Lancet Infective Diseases: “Използвайки данни за резултатите от 169 случая, докладвани извън континенталния Китай, изчислихме средно време за начало до възстановяване от 24 .7 дни”. До тук, горните груби сметки, само за нискорисковите групи от 20 до 39г. показват, че позицията на Доц. Мангъров за свободно движение на цялата нация с цел изграждане на “стаден имунитет” за съжаление се пропуква. За да се избегнат каквито и да било съмнения, че “стадният имунитет” е невъзможен в чист класически вид на пускане на цялото население в България на този етап. Нека погледнем ако се включи и среднорисковата група на хората от 40 до 49, т.е. общата група от 20 до 49г. За 40 до 49г, общо 1 062 720 души, риск 4.3%, хипотетични нужди от максимум 45 694 легла. Т.е общата група от 20 до 49г хора би имала максимална нужда от порядъка на 95 000 легла! Само болните от Ковид do 49г. биха имали нужда от близо двойно повече легла от брутната леглова база в България! А къде ще бъдат другите болни от други болести? А ако включим и цялото население с всички високорискови групи от Ковид19… Всеки може да си направи сметката от данните тук! И сам да прецени възможен ли е сценарий изведнъж всички да излезем на улицата. Както и рисковите последствия. Всъщност достатъчно е да се видят данните от болните и смъртните случаи в Англия и Нидерландия, две от основните страни привърженици на стадния/колективния имунитет. Англия още преди няколко седмици се отказаха от изпълнението на този сценарий, след като темповете на зараза и хоспитализации, както и фатални случаи започнаха да достигат тези в Италия. А какво всъщност би станало в Италия, ако те не бяха въвели повсеместна изолация още от преди месец?! Както и в последствие в Испания, Франция и повечето западноевропейски държави. Подобно е положението и в Сащ, особено щата Ню Йорк. От горните данни е напълно ясно, че изолацията на този етап е жизнено важна в България. Също така е ясно, че има марж за незабавно пускане в свободно движение на групата от хора до 29г за нормален социален живот и работа в рамките на само тази група. Да повторим за улеснение. В групата от 20 до 29г имаме общо 727 368 българи в страната. От горните данни е видно, че риска от хоспитализация е 1%. Следователно хипотетично максималните евентуални нужди от болнични легла биха били от порядъка на 7000 легла. Т.е една сравнително малка част от общата болнична леглова база от порядъка на 53000 легла. Според нашето предложение за облекчаване на изолацията в страната чрез поетапен селективен групов имунитет. Считаме, че е жизненоважно да се пристъпи възможно най-скоро към пълно свободно движение, специално на тази селективна група до 29г ( за тази част, не живеещи с хората от други възрастови групи). Така на първо място се запазва максимално живота на цялото население, както и жизнеността на здравната система и икономика. Тази първа предпазлива стъпка, ще бъде достатъчна предпоставка за постепенно поетапно освобождаване на цялото население и възстановане на социалния живот и всички жизненоважни действия в България. Към момента мерките на правителството са необходими и животоспасяващи. Моля, спазвайте стриктно официалните указания! Колкото повече го правим, толкова по-скоро ще се върнем към нормалния живот. Във всеки случай ще отнеме известно време. Този вирус вече е сравнително широко разпространен. дори и в България. Не можем да очакваме просто да изчезне като с магически трик. Сега, не е подходящия момент да губим времето си в противопоставяния. Или в критики какво е трябвало да се направи още в началото за да се предотврати всичко. Това трябва да го направим след като се справим с бурята. Сега е моментът да се подготвим за конкретните стъпки за излизане от кризата. Да проучим различни сценарии за разрешаване на проблема още сега. А не някъде в бъдещето както някои експертни и правителствени мнения ни подготвят. Можем да го направим заедно. С правилното отношение, тази историческа криза може да ни помогне да излезем по-силни, по-умни, по-щастливи. Да се надяваме и да станем по-добри хора. Нека бъдем единни, нека ценим любовта и съвместния живот. Те не са даденост, трябва да ги заслужим. Д-р Каина Аинуш и Йордан Йорданов Монреал, Канада, 07.042020

Как за 2 месеца всеки втори в България стана вирусолог? Брей, ние сме имали толкова много лекари, готови, изучени - ето ги тука, по коментарите, във Фейсбук, в ютюб. Браво бе, ашколсун. А тия балъци 'истинските' лекари нека да ходят да си губят времето и парите да учат по 10 години и после по още 20г. и нагоре да се доказват.

защо не се приеме че с последния заразен вируса ще изчезне като сарс и няма нужда от колективен имунитет в италия е 13 процента кол имунитет

е то се видя много е нисък процунта -във франция и италия е около 10 15 на прекаралите го с антитела така че и при нас ще е там някъде а и не е дадължително всички да го прекарат и да умират процент от тях може росто да изчезне като сарс със затопляненто и спирането на пътешествениците които го донесоха и разнесоха планетата иска чистота а пътешествията масовите я замърсават неимоверно

Мангъров да изкарва роднините си и заедно с феновете му и техните роднини да излизат смело на амбразурата и да изграждат стадния имунитет. Който оцелее, оцелее. Естествен подбор. На останалите не ни се умира, нито искаме да ни разиграват в руска рулетка.

Значение на думата МАНГЪР - Без стойност, нищо! Пълно фамилиярно покритие на въпросния Мангъров.

Сбъркан народ...

Засега за България е прав...

Тоя ако ми падне в ръчичиките, няма да умре от коронавирус.

Прав е Мангъров, опонентите му са дилетанти като повечето от безтестостероновите коментиращи

Слушай, пич, докторите да си спорят , но не пред хората...

За 2-3 години ще преболедуваме. Едни от нас може и да ни няма след 2-3 години. Covid-19 не е обикновен вирус. Това, предполагам, че е ясно. Идеята на доц. Мангъров е да се проведе масов скрининг, за да се установят онези от нас, които незабелязано, безсимптомно или леко са преболедували covid-19. Според щаба на професор Мутафчийски от всички болни 80% ще преболедуват безсимптомно или леко, а 20% ще преболедуват със сериозни и тежки симптоми, като от тези 20% едни ще оздравеят, а други ще умрат. Лично аз, доколкото разбрах, идеята на доц. Мангъров е чрез масов скрининг на населението да се установят онези 80% прекарали covid-19 безсимптомно или с леки симптоми, но неустановени чрез pcr тест. Това, което доц. Мангъров съветва е да се приложи "бърз" и евтин тест за установяване на наличието на антитела, т.е. на защитни сили в част от населението. Тези хора, които имат образувани антитела срещу covid-19, т.е. които са придобили имунитет и вече не са носители на вируса, ще могат да се ползват както на първа линия за борба с covid-19, така и за контактни лица със стари хора и с хронично болни. Такъв подход е разумен и наистина жертвите сред населението биха били по-малко. В края на краищата наистина 2/3 от населението на планетата ще преболедува, така както е планирано от създателите на вируса. При 2-3% смъртност на 3-4 милиарда души ще загинат планираните от сатанистите 65-85 милиона човешки същества. Въпросът е как в България загубите да бъдат минимизирани.

вече факти. Колко са заразените в момента, колко от тях са в болница, т.е. не го прекарват леко, и колко от тези в болница са в много тежко състояние. Изчислете процентите и вижте дали са като тези, които цитирате. Друго нелогично в становището на д-р Мангъров е, че той третира вируса като нещо познато, а той е абсолютно непознат, включително и няма лекарство за него. Така, че всички опити да се изчисляват проценти кой как ще изкара са невъзможни и погрешни. В момента се правят заключение на базата на факти за страните, а не на прогнози. На много места прогнозите се оказват криви. Като заключение за диалектиката - имаме насреща си абсолютно нов и непознат вирус. Тепърва ще установяваме за него кой как ще го изкара, кой какъв имунитет ще получи, колко траен и т.н.

Ние имаме броя на заразените, на които е направен тест, защото са имали симптоми или са били в контакт със заразени. Не е направен тест на едни 10000 човека случайни и от тях да се види колко имат антитела, колко боледуват, колко от тях тежко и колко умират, за да се види реалната картина. България дори не дава информация за броя на тестовете, които прави. Вижте в интернет а Covid testing в Уикипедия как другите страни тестват и какъв брой заболели и смъртност дават.

За теб е непознат... Иначе е 70% sars, тоест непознат е 30%...ти всички вируси ли познаваш???

Тоц трябва да стане съветник на прециденто . И двамцата са си лика прилика .

Един министър председател на една държава говореше за стаден имунитет, гордееше се че се здрависвал с пациенти болни от ковид и въобще не го било страх. Сега лежи в интензивното и е с маска с кислород.

Аз, пък, забранявам на лекари да се занимават с изчисления и статистики! Те са доказано неадкватни в математиката. Нито 2007, нито 2008, нито-никога в последните години не е имало болест от която процента смъртност сред да е между 5 и 10%! Той иска да каже, че заразените са повече, ама не знае колко повече, ама нямало страшно! В Италия и Испания се вижда какво е - на всеки 16 мин умира човек, болниците са задръстени, и сега, да твърдим, че 2008-ма било СЪЩОТО е силно несъстоятелно. Да в България е същото, защото сработиха мерките и заразените са няколко ХИЛЯДИ, а не няколко МИЛИОНА.както 2008-ма. Сега към ЧИСЛАТА - свинският грип е заразил около милиард и 200 милиона човека, починали са около 300 000 т.е смъртност около 0.2%. Именно такива са тежките грипове - 0.2%, а леките са около 0.015%. Днес говорим за поне 2% или ДЕСЕТ ПЪТИ ПОВЕЧЕ... и доцента ми разправя, че било същото?! Почти същото, само дето запетаята сте я объркали с една позиция! За това казвам, че ЗАБРАНЯВАМ лекари да ми говорят за модели и статистики!

Дават му пари на тоя, лобира за нещо ..... Вече му викам българският Менгеле - готов е да ни почва с експериментите си

Аз също се изморих да слушам сравнения със свински грип, с грип по принцип и т.н. За моите 45 години не помня досега камиони да са извозвали умрели от грип, да чакат на километрични опашки и всеки ден да ми цитират цифри в хиляди. И да ми говорят за болници в развити държави, които не се справят с наплива болни и не могат да ги излекуват

Официалните данни за смъртност при грип са от порядъка на няколко процента. При Ковид-19 се наблюдава смъртност в рамките на половин процент. Така че ти си този с грешките.

Ето линк към видеото в което проф. Хинков казва че 4000 човека загинаха за един месец от свински грип в България https://news.bnt.bg/news/prof-hinkov-tryabva-ni-otdelenie-za-intenzivno-lechenie-1044863news.html Гербавите лъжат че 4000 били заразените. 4000 са починалите за един месец

Ако имаме 1 милион заразени, при сегашната смъртност, ще загинат 40 000! Нека сме пропуснали половината заболели, нека сме припуснали повече и все пак говорим за поне 15 000 загинали! Кое не е ясно, ве, кое!? Не разбрахте ли, че не е като 2008-ма и смъртността е между ПЕТ И ДЕСЕТ ПЪТИ по-висока!

Да каза го точно това и копелето е пълен лъжец и трябва да му се търси наказателна отговорност. От свинския грип са били заразени в България 800 човека и около 23 са починали, като в цял свят бройката на починалите е била под 8000

Мангърче - аре не ни занимавай пак със душевните си терзания. получи своите 5 минути известност но вече омръзна на всички - наистина.

В блока при нас има един такъв доцент-химик хванал е една стара кожа и поркат като за световно..Шише водка или там що падне за отрицателно време го смотват.в момент на проблясък каза от терасата че Мангъра вода ще му носи бил слабак но с протекции и повтаряч като студент..РАБФАК е влезнал ....толкова е кадърен и обича много гущерите...и другарите...задължен им е!!!

Бай Кире, ако говориш за онзи доцент-химик от вашия вход аз наскоро говорих с него и той каза, че за съжаление (защо за съжаление не разбрах) доц. Мангъров е прав.

Аз вярвам на Мангъров, той спаси дъщеря ми !

Боцко знае и може много повече !

umre tsjalot obshtestvo sashto ne izdurjano epidemiologochno

Най-после да се чуе и друго мнение, и то на човек от бранша! Може да ги заглушавате, да не им давате трибуна, но специалистите, които тълкуват ситуацията по рационален начин не са никак малко! А на всички привърженици на статуквото ще кажа едно: ако ви е страх да се заразите, стойте си вкъщи, носете маски и ръкавици и светът ще е такъв, какъвто го искате, но защо искате всички да си стоят вкъщи, когато и вие го правите? За да не се минете с нещо? Защо искате да ограничавате свободата и правата на другите? Тяхна отговорност е, на какъв риск излагат себе си! Защо държите, хората да бъдат държани в неведение и непросветени да се подчиняват на статуквото като овце в стадо? Прав е вирологът, щом отпадне карантината, епидемията ще пламне отново и това ще се случва, докато се стигне до момента,когато поне 60% от населението развият имунитет. Коронавирусите не са силно разпространени в Европа, както е в някои части на Азия и липсва масова имунност, за това и всеки нов заразен е "инкубатор" за заразата. Когато вирусът започне да попадат на имунизирани хора, разпространението му от самосебе си ще се ограничи. Освен това, чрез контакт с вируса се развива доста по-трайна и ефективна защита, отколкото с проста имунизация и често се развива имунизация срещу цялото семейство от рнд-вируси. Освен това си задавам още един въпрос. В бъдеще със сигурност ще се появяват отново и все по-често нови и силно вирулентни щамове от вруси и всякакви зарази, поради масовата концентрация на много хора в огромни метрополии. Това е нашето бъдеще и ще става все по-страшно. И какво смятат политиците, да въвеждат всеки път подобни карантини? Това е пълно безумие!

Кой го заглушава - той всяка седмица по два пъти е в ефир

Бих искал Мангъров да се задълбочи малко повече в тезата, която развива. А именно: Ако по свободен път градим колективен имунитет как ще се лекуваме при условие, че в световен план вече се говори за недостиг на антибиотиците и другите вещества, с които се лекува КОВИД. В неговата идея се вижда, че тежките случаи са един вид отписани, но какво ще правим със средно тежките при липса и недостиг на лекарства? Колкото и пари да имам, ако няма лекарства в болниците и аптеките - пак на Господ трябва да разчитам, че да оцелея в неговата теория. Лошото на това да говориш на теория е, че обобщаваш при идеални други условия. Аз знам със сигурност, че нещата на теория и на практика винаги се различават. После, как ще ми обясни защо никъде по света не ползват бързите тестове и никъде не правят масово тестване? Нима целият останал свят знае по-зле от него? Според мен тези тестове не се ползват защото имат само около 70% точност. А да се дават милиони за около 70% ефективен резултат.... май останалите оценяват несъвършенствата на тази идея. В Япония, Южна Корея и Китай използваха масово сканиране за температура. Също така, как според него в Китай, в Хубей след 3 седмици без ограничения заразата още не е пламнала отново, с нова сила. Та там живеят около 70млн души, а регистрираните болни бяха да кажем 400,000?? Нищо чудно, че е отишъл при пишман журналиста а.к.а Дългия - доказал се с малкото логическа мисъл - за да избегне задаването на такива въпроси. Мангъров, в тази държава не всички сме чалгари-профани

Ще се лекуваш така, както се лекуват повечето настинки, ще си седиш вкъщи, до печката и ще пиеш чайчете и пилешка супа! Повече и така не можеш да правиш! Ако познаваш патологията на вирусните инфекции, трябва да знаеш, че вирусите 1. не са живи същества в истинския смисъл на думата и за това на могат да "живеят" и да " умират ", за това и антибиотиците не действат върху тях. В най-добрия случай можеш да ги денатурализираш със спирт или друг дезинфектант, с висока температура и т.н. 2. вирусите са облигатни паразити, те се нуждаят от приемник, в който проникват, за да се размножават. Това означава, че имунната система трябва да унищожи всички инфицирани с вируса клетки, за да премахне инфекцията. За това и повечето препарати,които действат при вирални инфекции са цитотоксични, т.е. силно отровни и се използват в краен случай, когато организма на болния не може да се справи сам. Защото имунната ти система е в пъти по-умна и от най-доброто лекарство. Но ако държиш да те лекуват с лекарства, моля, никой няма да те спре, опитни мишки за това и онова винаги са добре дошли. В болницата се лекуват усложненията от прекомерната имунна реация, не толкова самата инфекция.

Вирусите не се убиват с антибиотик, но усложненията и инфекциите, които оставят след себе си - те много често се лекуват с антибиотик!!! Предполагам ако Короната умираше от пилешка супичка - нямаше да сме и чували за него

Фифи, а по болниците защо ползват антибиотици, а не пилешка чорба? Дори и на тези с КОВИД в домашно лечение в много от случаите са им изписали антибиотик... Това не е настинка, че да се усланяш на супа и лимони

Последен писък на лечението на КОВИД инфекции: пилешка супа венозно!

Да се затворят границите е нещо нормално. Но да се затворят всички български граждани по домовете си "за самоизолация" е нарушение на гражданските свободи и НАРУШЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА! Както и налаганите глоби и затвор! Защо се прави това от немедицинско лице (пожарникар)? Това тоталитарна диктатура на една личност ли е? Записано ли е в Конституцията, че при "медицинска карантина" се отменят гражданските свободи на българските граждани и на бизнеса в България??? Този въпрос също беше повдигнат от Рон Пол (лекар, публицист и бивш кандидат за Президент) до Президента Тръмп : The government is justified in cancelling the Constitution, we are told, because we are in an emergency situation caused by the Covid-19 virus. But do people forget that the Constitution itself was written and adopted while we were in an “emergency situation”? Did the framers of the Constitution fail to add an 11th Amendment to the Bill of Rights saying, “oh by the way, none of this counts if we get sick”? Of course not! Those who wrote our Constitution understood that these rights are not granted by the government, but rather by our Creator. Thus it was never a question as to when or under what conditions they could be suspended: the government had no authority to suspend them at all because it did not grant them in the first place. https://www.infowars.com/ron-paul-to-trump-end-the-shutdown-its-time-for-resurrection/

То бива его, бива, но тоя вече.. Хубаво е да се създаде колективен имунитет, но това важи само ако се създава устойчив колективен имунитет срещу вируса. Мангъров, сигурен ли си, че се изгражда имунитет срещу този вирус? Нов вирус, няма данни, обаче тоя си дрънка. Ако имаше достатъчно данни за създаване на имунитет, защо цял свят се опитва да създаде ваксина?

В КИТАЙ - ЕПИЦЕНТЪРА НА ЗАРАЗАТА МИНАВАШ ПРЕЗ ПРОПУСКВАТЕЛИН ПУНКТ СЛЕД ЩАТЕЛНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ! ТУК при наличие на толкова много специалисти се минава покрай вируса с SMS или с бележка!?

Г-н Мангъров защо не последвате светлия пример на Борис Джонсън? Да дадете един светъл пример, какво ще кажете а? Смешник готов за лични интереси да заложи други животи. Долен лицемер, каквито са всичките ни политици де :)....

Никой не е длъжен да слуша Мангъров! Човека изказва мнение! Това е само препоръка изказване... А такива като тебе дето с колата сееят зарази по улиците те птрябва да се въздържат както от излизане, така и от празни приказки. 2. Такива като тебе позволяват на групи роми да ровят из кофите за боклук и да сеят зарази по тротоарите с едни грамадни колчки вонящи от 5 м. Е кой пречи да се спрат такива очевидни вектори на зарази?

Първо карам колата си много рядко, защото живея в центъра на града. Налагаше ми се да карам кола по често когато съм в САЩ или Русия, защото там обществения транспорт не става за нищо, когато съм някъде в европа обикновено използвам метро. На циганите, не съм аз човека който трябва да забранява или разрешава каквото и да е. За разлика от теб, аз давам пари и купувам продукти на няколко стари хора от квартала за да избутат тази криза. Купих им маски и им ги подарих. Защото обикновено такива като теб само лаят, но когато се наложи да помагат или просто да бъдат хора изчезват като бити кучета.

Може да съм наивник, но вярвам, че с настъпването на истинската, майската пролет, епидемията у нас ще отшуми и ще потъне в неизвестността и нищото, откъдето и се появи.

наивник си. без да искам да те плаша.

НАИВНИК СИ ТИ! КАКТО КАЗВА Д-Р ПЛАМЕН ПАСКОВ: ДО ДВЕ-ТРИ СЕДМИЦИ, ДОКТОР СЛЪНЦЕ ЩЕ ОПРАВИ НЕЩАТА! ПРОЧЕТЕТЕ ГО! ДРУГ Е ВЪПРОСЪТ ДАЛИ КЛИКАТА ЩЕ МАХНЕ МЕРКИТЕ, ИЛИ ЩЕ НИ ДЪРЖИ ЗАПРЕНИ ДО ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ!

Интересно този доцент би ли облизал маската на някой заразен с корона вирус за да си изгради имунитет?

А АЛИ ПЪК НЕ Е ВИЖДАЛ ЗАРАЗНОБОЛНИ ТОЗИ ДОКТОР,А? В ИНФЕКЦИОЗНОТО ОТДЕЛЕНИЕ В КОЕТО РАБОТИ ОТ 20 ГОДИНИ?!

С цялото ми уважение към професора, заради образованието му, но не и титлити, придобити през социализма по партийна линия, ще му обърна внимание да не си затваря очите пред това, което в други страни преживяха и преживяват и да не създава пагубни настроения в обществото! Ами да вземе и да консултира да не правят така Китай, цяла Европа, че и САЩ! Ти ли си най-умният, проф. Мрънкалов!

ФАКТ - защо по хипермаркетите охранители и граждани пушат? Нали това води до респираторен проблем? Как не спазвате елементарни мерки пък чакате 2 метра отстояние да ви спасява..

Цял свят препоръчва едно, Мангъра обаче е най-умен и препоръчва друго... Чудеса!

Ти откога си целия свят? И къде си учил епидемиология? Защо БГ-учените в тази област нямат още ваксина?

точно препоръчва света бе тъпаци?!? САЩ и ЕС не е цял свят! Дори Смоа Индия е повече от тях! И са прости и затова ще мрът всеки ден яко!

Аха ама в Индия бият с пръчки в момента ако си навън и не спазваш карантината....еййй само тоя запад ви е в устата за хейт....нали няма да споменавам, какво направиха Китай и какви мерки взеха ... и те ли не са в Азия....Русия също (да 80% от териториято и е в АЗИЯ, ако не знаеш....) ВСИЧКИ включително латинска Америка и Африка взимат същите мерки....

точн о направи КИТАЙ? Ти разбра ли? МАй 99% не сте разбрали. НИКОЙ НЕ направи това,което направи Китай и затова вече 5-6 уж развити страни страдат повече от китайците и ние сме следващите глупаци, които гледат кво направиха уж развитите и прилагаме глупост след глупост!

Ще е Армагедон за Тиквоча , ще падне за дни , ако изпусне нещата . Тиквоч, кога смяташ да компенсираш 300 хиляди самоосигуряващи се, както направиха в белите стани или смяташ да дадеш 10 те милиарда на олигархията Жална ти майка, кво те чака.

Ето , точно до това води ранната онания !

Присъединявам се към мнението, че твърденията на този „експерт“ са доста глупави, поне на пръв поглед. Жалкото е, че и при втори си остават такива. Тъжното е, че единствената причина да е толкова настоятелен е да има лична изгода от разпространението им. Било то обещание от опозицията, която за голямо съжаление е пълна трагедия в тази ситуация, за власт в „предполагаемото“ им бъдещо управление или пък лична облагодетелстване при закупуване на милиони тестове, които както стана ясно ги няма и единствения начин да бъдат набавени е да се купят от нелицензиран производител ерго да са супер неточни, ерго да са супер безсмислени. Жалко! Да се знае, пляскането ми в 9 часа вечерта не е за доктори като този.

А ти кат си много умен как точно ще изградиш имунитет стоейки в къщи? При положение, че хора с коли и т.н. транспортират заразата под път и над път! След това къде ти е професоре лечението, не предпазните средства... В другите държави активно работят за създаване на ВАКСИНА а тука само дрън дрън.. чи пляс

Бе къв имунитет те гони тебе бе, АЙДЕ ДА ИЗГАЖДАМЕ СТАДНИЯ ИМУНИТЕТ като има малко по-добри лекарства а??? Да те светна стадния имунитет пази като 98-99% са с имунитет, преди това не пази нищо. Ето бе, като си отворен отиди се зарази с ЕБОЛА, нали ти трябва имунитет, що се криеш в Евпората, отиди в Африка и се зарази, че да имаш имунитет - по твойта логика!!!

ТОЙ СЕ КАНИ ДА НЕ ИЗЛИЗА В СЛЕДАЩИТЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ! ЩОТО СЛУШКА И ПАПКА!!! И КАТО ИЗЛЕЗЕ-ОПА, ГОТОВ Е !!

Ееее ей стига вече бре Мангъро спри се!!! ИМА ОГРОМНА РАЗЛИКА в методологията на лекуване сега и преди 1 месец САМО!!! Да не говорим за лекарствата, които се прилагат вече.....да не говорим, че вече течат поне 10 МНОГО обещаващи контролни групи за лекарства и скоро (за знам за 3 в мед. журнала, който получаваме, че ще завършат след 2 седмици).....АЙДЕ СПРИ СЕ...само след няколко седмици дори да се разхлаби карантината и да има много заразени то ще е коренно различно лечението от преди 2 месеца....Казаха му го 100 пъти и този пак и пак си пуска неговите странни идеи!!! ЖАДЕН Е ЗА СЛАВА, не му се връзвайте!!!

не падай на нивото на простака от Банкя , той никога не е казал нищо смислено и свързано в правилно изречение! Дори да има огромно желание нпма никакви умствени възможности .

Предлагам всички привърженици на теорията за стадния имунитет да бъдат събрани в доброволческа група и да отидат съсъ специален транспорт да работят без предпазни средства в болница в Испания или Италия, или ЮК, а може и в ню Йорк. Желаещи? Хайде др-ри, по-смело, по-смело...))

Нали ей такива като тебе мкараха мигрантите тука! Кое налага да се ходи в огнището на заразата? - САМО ТИ ТУК! Когато имаше грипни епидемии и умираха над 1,5 млн. души ти що не ходи с маска, що не ходи в центъра на заразата и други политически-простотии? Този вирус нали няма да го спреш с SMS или с бележка АКО СЕ ЗАЛЕПИ ЗА КОЛАТА ТИ? Ами тогава защо НЕ се дезинфекциярат колите както е в КИТАЙ - ЕПИЦЕНТЪРА НА ЗАРАЗАТА!!! ЧАК СЛЕД ДЕЗИНФЕКЦИЯ (НЕ СЛЕД SMS) преминаваш контролния пункт! След това кой от вас тогава вкарва заразите в ЦЪРКВИТЕ - те на ли са много далеч от епицентара нали Вие сте вевялващи и затова ги затваряте!

ПЪРВО МИСЛИ, ПОСЛЕ-ПИШИ. И НЕДЕЙ ДА ВИКАШ.

А НЕ МОЖЕ ЛИ ПРОСТО ДА ИЗЛЕЗЕМ НА УЛИЦИТЕ И ДА ВИ Е....МАЙКАТА? ДА СИ ОТИДЕМ НА РАБОТА ПРИМЕРНО? НА ВИЛИТЕ ДА СИ САДИМ ЦВЕТЯ И ЗЕЛЕНЧУЦИ? ЗАЩО ДА ХОДИМ ЧАК В ИСПАНИЯ? А КОЙТО ИСКА, ДА СЕДИ В КЪЩИ ДО КОЛЕДА!

Не на масовото чипиране. Да подменят чипа на царя, ако искат и ако той желае, естествено.

Едните само говорят, другите вършат работа. От пандемията 1920 година при която грипа умори 25 милиона от населението на Европа, може да си направим сметка какво би се случило,ако нещата бяха оставени на теоретици като Мангъров. Много ми е интересно, ако при въпросния доктор отидат едновременно 1000 пациенти с ковид 19 и застанат пред кабинета му , той как ще реагира?! А когато започнат да умират на опашката...?!

Явно целта е някаква друга, щом като експертите стават неудобни.

Мангъров е прав, слушайте внимателно всяка негова дума. Той е най-добрия епидемиолог у нас. Слушайте гласът на разума. Не обръщайте внимание на глупаците, те както винаги слушат лъжите на тиквите и зяпат с отсебини уста в средствата за масова дезинформация. Бъдете хора, а не тъпи животни с промити мозъци.

първият клиент за жертва на стадния имунитет. честито. улесни съдбата- иди доброволец в Бърза помощ. куче.

Слушам многоуважаваният доц. Мангъров и ужасно ме дразни. Дразни ме не гнусната сама по себе си идея да умрат едни хора, за да живеят други. Щях да се съглася веднага с него, ако цената на тези жертви бе спасения живот на други, заплашени от гладна смърт например. Но спокойно да твърдиш, че е добре да се жертват едни хора сега, за да може по Великден други да си купят трети айфон, четвърти телевизор и да идат на ултра ол инклузив в Гърция, като пътьом си купят три килима и чанта Луи Вютон от Одрин е много гнусно.

АЗ ЩЕ ТИ КАЖА ЗАЩО ТЕ ДРАЗНИ! ЗАЩОТО НИКОГА НЕ СИ БИЛ И НЯМА ДА БЪДЕШ КАТО НЕГО-СЪС СОБСТВЕНО МНЕНИЕ, КОЕТО ДА ИЗРАЗЯВАШ СВОБОДНО! ВИНАГИ СИ БИЛ ЗАВИСИМ И ТАКА ЩЕ СИ УМРЕШ, С ЕДИН КУП ЗАВИСИМОСТИ! ДОРИ И ДА ГО НАДЖИВЕЕШ, ЩЕ СИ ВЕЧЕ УМРЯЛ!

Да се твърди , че нищо особено няма да се случи, когато на ден умират по 5 300 души, е най-малкото глупаво. Всички световни епидемиолози и вирусолози ядат колците с доматите и само г-д Мангъров е вещ в тая област! То и г-н Борис Джонсън беше привърженик на групония имунитет, но нещо палачинката се обърна! Интересно, ако близките и роднините на доцента се окаже, че не успеят да припобият имунитет в една такава ситуация и не се справят със заболяването, дали ще си промени мнението?

Защото едно е теорията, а друго - реалността!

За съжаление на ден в света умират много повече от 5300 човека.

Е, добре-искате да станат повече ли? Много повече от много повече?

ТИ ОТКОГА ВЗЕ ДА СЕ КОРКАШ ЗА УМРЕЛИТЕ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА БГ? АЗ ДА ТИ КАЖА-НЕ МЕ ИНТЕРЕСУВА! А ОТНОСНО БГ- ТУКА НЕ СМЕ ЧУЛИ СТРАХОВИТИТЕ ЦИФРИ, ДЕТО ГИ БЪЛВАШ! ЗА КОЛКО ГОДИНИ НАПРЕД ГИ СМЯТАШ?!

Защо БГ-граждани(най-често малолетни!) ВЪВ ВРЕМЕ НА ЕПИДЕМИЯ ровят до кръста във вонящи кофи за боклук и мъкнат СЕЕЩИ ЗАРАЗИ колички ПО ТРОТОАРИТЕ И ПО УЛИЦИТЕ 1,5х1,5 метра по тротоарите? Какви мерки, теглилки, маски, какво миене на ръце и т.н. за подобни ФОЛКЛОРНИ ГРУПИ?

Мангъров, кой си ти, че ще определящ дали аз да умра??? Професор ли???? Защо, не си на първа линия, а обикаляш студио след студио и говориш глупости ??? Помниме как и кога стана професор.... Ако не ти е останал акъл пий си хапчетата. Аз лично ще заведа дело срещу теб за дискреминация. Що за безобразие

Браво!!!! Точно на място, само по-телевизии ми ходи!!!!

Ще умреш и още как! Но едва ли ще е от коронавирус. Но пък кой знае?! И все пак - вероятността да умреш от нещо друго още утре е по-голяма.

Ти сам от пълно сърце гоовриш със заплахи за убийства, за мърши и т.н. И такъв като тебе щял да се грижи за живота на обществото? Щом едно мнение не можеш да приемеш същия си като началника си? Вижда се каква ти е политическата "сила"

В Испания след 21 дни се вижда, че мерките имат смисъл. Броят на нови зарзаени започва да намалява. Следващата седмица по всяка вероятност ще се разреши спортът на открито и децата да излизат. Докато досега мерките бяха центрирани за спасяване на заболелите, макар и да има още много болни в интензивния сектор, вече може да се отделят средства за тестване на леките случаи и такива без симтоми с цел карантина и постепено вращане стъпка по стъпка към нормален ритъм на живот в следващия месец , месец и половина. А в България все още спорим да има или не карантина, да се правят ли тестова и т.н и тн….То пандемията ще мине и кой оцелял, оцелял..

До кога, ще ни занимавате с този психично болен!?

Ковито ако го хване на тая възрараст, друга песен ще запее.

Човекът е специалист именно в областта на инфекциите. Мислиш ли, че с третокласното си образование можеш да му даваш акъл?

Забрави да споменеш, че има частна лаборатория, и е ибрик на зеленият чорап!!!

Какво искате от дистрибутор на тестове. За него това е ударът на живота му.

Швеция, Германия, Япония, Южна Корея, Австрия... Държави, в които не мислят като теб и които ще излязат много по-бързо от тази ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА, която сами си спретнахме. Защото е смешно някой да твърди, че при 600 болни и 22 починали има пандемия. Всъщност има, но единствено пандемия на глупостта, бедността и овчедушието!

В световен мащаб заразените са над 1 милион. Починалите в страшни мъки са много десетки хиляди- в рамките на няколко седмици. Кое е смешното тука, че не се разбра? България е красиво изключение- засега- защото навреме взе и поддържа всички мерки. Факт.

ако към момента има 500 заразени по официални данни, към Великден да са 1000л Ние сме 7 милиона, останалите кога ще се заразяваме и дали пикът няма да бъде след отпадане на каратирана?

С темповете на тестване и ОТКРИВАНЕ пикът у нас ще бъде около олимпиадата в Токио. ДОГОДИНА!

Явно не четеш!? При високи градуси навън, вирусът живее по-малко!?!?? Тъп ли си?!