Федерацията на ционистите поиска Бойко Борисов да отстрани Тома Белев

Организацията препоръчва правителството да се дистанцира от "подобни хора с антисемитски настроения и нагласи"

Обратно в новината
17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Борисов да разкаже защо години наред Министерски съвет дава обществени поръчки на Тома Белев?!?

Министерският съвет давал поръчки? Аре стига бе! Аман от мъка!

Тоше, Тошееее.... Моли се на Бог!

А бе, ТеРоЛ, колко дървета е отсякъл и от къде знаеш, че не плаща данъци? За турстическия бизнес..., какво беше това животно и има ли почва в България, няма да питам? Иначе, ако един човек се оценява/осъжда/оплюва само от една негова реплика извадена от контекста, трябва всички да сме в затвора!

Езекил 34:13 Ще ги изведа от народите и ще ги събера от страните, и ще ги доведа в земята им; и ще ги паса на израилевите планини, в долините и всички населени места в земята им. Езекил 36:24 Защото ще ви взема отсред народите и ще ви събера от всичките страни, и ще ви доведа в земята ви. Езекил 39:25 Затова, така казва Господ БОГ: Сега ще върна Яков от плен и ще се смиля за целия израилев дом, и ще ревнувам за святото Си Име. Второзаконие 30:3 тогава ГОСПОД, твоят Бог, ще те върне от плен и ще се смили над теб и ще те събере отново от всичките народи, между които ГОСПОД, твоят Бог, те е разпръснал. Второзаконие 30:4 И ако бяха изгонените ти до краищата на небето, и оттам ГОСПОД, твоят Бог, ще те събере, и оттам ще те вземе. Исая 11:11-16 16И ще има път за остатъка от народа Му, който ще остане, от Асирия, както имаше за Израил в деня, когато се изкачи от египетската земя. 15И ГОСПОД ще изпълни проклятието върху залива на Египетското море и ще помаха с ръката Си върху реката Ефрат с изсушителния Си вятър и ще я разбие на седем потока, така че ще я преминават с обувки. 13И завистта на Ефрем ще се отмахне и притеснителите на Юда ще се отсекат. Ефрем няма да завижда на Юда и Юда няма да притеснява Ефрем. 14А ще полетят на раменете на филистимците към запад, заедно ще ограбят жителите на изток, ще прострат ръката си върху Едом и Моав и синовете на Амон ще им се покорят. 12И ще издигне знаме за народите и ще събере изгонените на Израил, и ще събере разпръснатите на Юда от четирите края на земята. 11И в онзи ден Господ отново, втори път с ръката Си ще изкупи остатъка от народа Си, който ще остане, от Асирия и от Египет, и от Патрос, и от Етиопия, и от Елам, и от Сенаар, и от Емат, и от морските острови. Исая 27:12 И в онзи ден ГОСПОД ще отръска плода от течението на реката Ефрат до египетския поток и вие ще бъдете събрани един по един, израилеви синове. Исая 27:13 И в онзи ден ще се затръби с голяма тръба и ще дойдат изгубените в асирийската земя и прогонените в египетската земя и ще се покланят на ГОСПОДА на светия хълм в Ерусалим. Исая 43:6 Ще кажа на севера: Предай! — и на юга: Не задържай! Доведи синовете Ми отдалеч и дъщерите Ми — от края на земята; Исая 49:12 Ето, тези ще дойдат отдалеч, и ето, тези — от север и от запад, а тези — от синимската земя. Еремия 16:15 а: Жив е ГОСПОД, който изведе израилевите синове от северната земя и от всичките земи, където ги беше изгонил! И Аз ще ги върна отново в земята им, която дадох на бащите им. Еремия 23:3 И Аз ще събера остатъка от овцете Си от всичките страни, където ги прогоних, и ще ги върна в кошарите им, и ще се плодят и множат. Еремия 23:8 а: Жив е ГОСПОД, който изведе и доведе потомството на израилевия дом от северната земя и от всичките земи, където ги бях изгонил! И ще се заселят в своята земя. Еремия 29:14 И ще бъда намерен от вас, заявява ГОСПОД, и ще ви върна от плен и ще ви събера от всичките народи и от всичките места, където съм ви прогонил, заявява ГОСПОД; и ще ви върна на мястото, откъдето ви откарах в плен. Еремия 30:3 Защото, ето, идват дни, заявява ГОСПОД, когато ще върна от плен народа Си Израил и Юда, казва ГОСПОД, и ще ги върна в земята, която дадох на бащите им да я притежават. Еремия 30:10 А ти не се бой, служителю Мой, Якове, заявява ГОСПОД, и не се страхувай, Израилю! Защото, ето, Аз ще те спася от далечната страна и потомството ти — от земята на плена им. И Яков ще се върне и ще се успокои, и ще си почине, и никой няма да го плаши. Еремия 30:18 Така казва ГОСПОД: Ето, Аз ще върна от плен шатрите на Яков и ще се смиля за жилищата му. И градът ще се построи на своята грамада развалини и дворецът ще се населява според правото си. Еремия 31:8-10 10Слушайте, народи, словото на ГОСПОДА и известете на далечните острови, и кажете: Който разпръсна Израил, ще го събере и ще го пази, както овчар — стадото си. 9С плач ще дойдат и като се молят ще ги водя; ще ги доведа до водни потоци през прав път, в който няма да се спънат; защото съм Отец на Израил и Ефрем е първородният Ми. 8Ето, Аз ще ги доведа от северната земя и ще ги събера от краищата на земята, и с тях заедно слепи и куци, бременни и родилки; като голямо събрание ще се върнат тук. Еремия 32:37 Ето, ще ги събера от всички земи, където ги бях изгонил в гнева Си и в яростта Си, и в голямо негодувание. И ще ги върна на това място и ще ги населя в безопасност. Еремия 33:7 Ще върна пленниците на Юда и пленниците на Израил и ще ги съградя както в началото. Еремия 33:11 глас на радост и глас на веселие, глас на младоженец и глас на невяста, глас на онези, които казват: Хвалете ГОСПОДА на Войнствата, защото ГОСПОД е благ, защото милостта Му е вечна! — гласът на онези, които принасят благодарение в ГОСПОДНИЯ дом; защото ще върна пленниците на тази земя, както в началото, казва ГОСПОД. Еремия 50:19 И ще върна Израил на пасбището му и той ще пасе в Кармил и Васан и душата му ще се насити на планината Ефрем и Галаад. Амос 9:14 И Аз ще върна от плен народа Си Израил; и те ще съградят запустелите градове и ще ги населят, и ще насадят лозя, и ще пият виното им, и ще направят градини, и ще ядат плода им. Амос 9:15 И няма вече да бъдат изтръгнати от земята, която Аз им дадох, казва ГОСПОД, твоят Бог. Авдий 1:17-21 17Но на хълма Сион ще има избавление и той ще бъде свят, и якововият дом отново ще притежава притежанията си. 18И домът на Яков ще бъде огън, а домът на Йосиф — пламък, а домът на Исав — слама. И ще горят сред тях и ще ги поядат, и домът на Исав няма да има останал, защото ГОСПОД изговори това. 19И тези от юг ще завладеят хълма на Исав, а тези от низината — филистимците; и ще завладеят полята на Ефрем и полята на Самария, а Вениамин — Галаад. 20И тази пленена войска на израилевите синове ще завладее каквото е на ханаанците до Сарепта, а пленените от Ерусалим, които са в Сефарад — южните градове. 21И спасители ще се изкачат на хълма Сион, за да съдят хълма на Исав. И царството ще бъде на ГОСПОДА. Михей 7:11 Идва ден, когато ще се съградят стените ти! В онзи ден ще се вдигнат преградите. Михей 7:12 В онзи ден ще дойдат до теб от Асирия и от градовете на Египет, и от Египет до реката Ефрат, и от море до море, и от планина до планина.

Защо Борисов не реагира, докога ще търпим изцепките на тъпото "екологче".

Тома Белев вън от политика, от обществени дейности, изобщо от всичко. Отдавна се знае, че е вреден и, че само се прави на еколог, а с това изказване дето направи вече затвърди всички негативни впечатления.

ако е нещо наистина полезно за България, сигурно ще го пропусне, ама ако е някоя глупост като тази - току-виж наистина го направил!

Белев не е никакъв антисемит, само е много прост мишок. А ционистите защо не са толкова раними и чувствителни, кога държат арабите като животни в периферията /те също са семити, но за който ги приема като човеци/. Еврейско-фашистката държава трябваше да е в Уганда или до река Амур!

Когато се взривяват сред хората на улицата или в автобусите,къде да ги държат.Конфликта е изцяло религиозен и няма връзка с условията на живот.

Откраднали сте им земята и ги избивате. Какво очакваш, да ви целуват краката ли. Върнете всичко откраднато и се махнете и няма да имате проблеми. А много от взривяванията са дело на еврейските служби. Взривът се насочва така, че да няма жертви. Останалото е медийна пропаганда. След което задължително следва поредното нападение над Газа или се явява съвсем "основателна причина" за разширяване окупирането на Западния бряг. Така се правят измамите. И сме на ясно с тях. Тъй че бегай се крии с лъжите си.

Има една приказка: "Гузен негонен бяга!". Та така...

Думата "негонен "е изцяло неуместна,както и всичките антисемитски коментари.

а анти-българските коментари уместни ли са? а анти-руските, анти-китайските, защо само антисемитски коментари са неуместни?

Ние, пък искаме ционистите вън от България!

Точно така. И ако не бъде изпълнено, това ще значи, че свободната ни воля и нашите демократични права на свободен избор са нарушени. Небългарски елементи нямат право да бъдат в България и още повече да се опитват чужденците да се бъркат в управлението на България. ДАНС трябва да се намеси и да ги експулсира.

ние сме богоизбрани и света на гоите е длъжен да ни се покланя и да ни плаща. Българските гои също.

Той Чичо добре ви подпочна, да видим кой ще довърши делото му...

За кво да се извинява не разбрах

ние не сме ви германците - да се чувстваме гузни след войната и за това да ви правим евала, а вие вече 70 години да играете по тази струна... ВЪН!!! И да не сте мъцнали повече! Ако не искате да бъдете изгонени с тояги, което всъщност си и заслужавате...

С тояги и камъни срещу най-сървемените оръжия.Вижте съдбата на Хитлер,който се беше заканил окончателно да реши еврейския проблем.

едната от двете мозъчни клетки, и да провериш дали пък няма някаква метафора в написаното по-горе?

Много сме жалки. Какво търсиш майка си при толкова жалки хора като нас. Айде уа, имаш си дом, макар и на открадната земя. Какво си дошъл тук. Кой те е канил. И преди да си идеш, да ни разкажеш за Ливан 2006г. Суперсвръхгига съвременни оръжия, най-още-по-по-най-непобедимата еврейска войска тръгна да завладява Ливан. Сру тях Хизбула, които са цивилно военни и то със средно и леко въоръжение. Няма танкове, няма самолети. Изхвърлиха ви за 1 месец. Тъй че лъжите си ги разправяй на реднексовете.

Пръснати по света за 2000 г.,но запазили дух,бит и идентичтост.Създават държава на библейското място,в което се предсказна в Тората, след най-голямото гонение,на което са подложени от нацистка Германия.Печелят всички войни,принудени да водят с всичките си съседи.Технологично са на светлинни години спрямо арабите.Имат най-ефективтото разузнаване,разполагат с най-новите гехнологии и пълна власт върху града на Великия Цар-Йерусалим.Какви още доказателства ви трябват,за да признаете,че без Божия протекция,тези чудеса няма как да са факт.

Пари и БОГ,алчност,злоба и БОГ не си пасват...Помага им някой бог,но с рога....

Щом твърдите голословно,че рогатия помагал на Израел,къде е Бог във всичко това Той трябва да е на страната на терористите от Хизбула,обстрелващи мирни жители и все без успех,или в нападките с ножове по спирките ?Първо вие отричате Библията,а твърдите,че сте православни християни.Второ Бог трябва да е бил и с нацистите и техния луд самоубиец и пак да се е провалил.Само болни мозъци могат да мислят така.

Вашата религия е луцефирианска, празниците ви са такива, на Луцифер. Религията ви от всякъде погледната е сатанистка. И това не е новост, а твърде старо установено и се знае. Знаеш ли на какво се крепите в Израел? На американските пари и оръжия. Получавате по над 10 млрд годишно само базова помощ. Отделно скубете безплатно оръжие. С тия пари живеете в концлагер. Държите арабите като животни. И сте били много пред тях. Те наготово нищо не получават. А и войните, които сте водили, реално арабите са се били срещу САЩ и Великобритания. Вие сте си приписали победи, каквито не сте постигнали. Я разкажи, като сте толкова велики, как 2006г се опитахте сами да анексирате Ливан. И как паравоенните Хизбула. Наби и изпотроши редовната ви войска и ви изхвърли за 1 месец от Ливан. Е толкова струвате, въздух под налягане. Целото ви хвалене е един медиен балон.

На това му викат маркетингови легенди. Както е казал Гьобелс вашият фашистки идеолог, повториш ли една лъжа 1000 пъти, тя става истина. Това представлявате вие. Лъжете яко чрез контролираните от вас медии и сякаш всичко е истина.

По делата (реакцията им) ще ги познаете!

Чифутите ревът като ебани в гъзъ

само че в главата.

той е казал един факт ! Интересно дали тези искат да се изгорят книгите на Уолтър Скот?

"Сега в света има паритет на атомните бомби и голяма война е изключена." не е ли потвърждение на думите ми, че в основата на техните идеи е да преидзвикват страх, чрез който подклаждат конфликти в света, за да печелят. превъзходството на евреите над останалите народи те изразяват с презрителното си гои. и това ако не е примитивен расизъм, не знам кое е, комсомолски. а за бруталната им цензура да не отваряме дума!!!

и кючек ще поискат. Що не ни се покажат какви са цървули? От Федерацията на тънкохуите гноемъди?

ООН приравни Еврейският Ционизъм с Германският Фашизъм. Официално . Нищо лично.

не са разбрали... Към края на хилядолетието може и да се сетят..

Каквото и да кажеш за евпеите, добро или лошо, все ще бъде верно. И те, както всички хора имат добри и лоши качества. И защо все пак, в много страни те са ненавиждани повече от всички други. Не могат да им простят, че ги превъзхождат. Евреите имат главната заслуга за техническият прогрес в света. Тяхна е и заслугата, че до сега не е имало голяма война. Те създадоха атомната бомба. Водени от солидарност с руските евреи и предадоха секретите, за което заплатиха с живота си евреите Етел и Юлиус Розенберг. Сега в света има паритет на атомните бомби и голяма война е изключена. Една от причините за национална гордост е, че спасихме българските евреи. Не бива сега заради някой се лапач на грантове Белев, да разваляме нашият прекрасен имидж преде света. Все ще му се намери достоен заместник и на него.

много са хитри и знаят, това коеот откраднат кога да го използват. Те нямат нищо по вертикала. От всички народи наследници на пеласгите, евреите и гърците са ебани по вертикалата и то е точно заради семитски корен.

като широката мелнишка лоза?

цялата човеконенавистна идеология на ционистите няма нищо общо с "толерантността" и "филантропията", с които понятия охотно се кичат спонсориращите тази световна мрежа, която се опитва да задуши и подчини човечеството. цялата тази солидно финансирана система дължи успехите си на страха. страхът, да не бъдеш обвинен, че си антисемит, расист или ксенофоб. ако това стане, октоподът на медиите им ще те смаже с помощта на долнопробните манипулации, които само един болен мозък може да измисли и това няма нищо общо с демокрацията, която служи само за легализиране на тази порочна, ционистка система. защото каквото и да "изберете" на "изборите" - управляват пак те, с помощта на страха у хората! Факт!

Томата е пуснал виц от сорта "И моят дядо умря в концлагер...падна от вишката". Майтапа на страна, но шега с избиването на еврейте не бива...не е правилно. Все едно утре някой да се подиграе с начина по който са избити хората в Батак по време на турското "присъствие". Вярно че ни надуха главите с Холокоста - преди неколко години, бяха издали поне 5-6 холивудски филма за Холокоста само за тази година а от 1945г до сега, не направиха и 1 филм за 27 милиона руснаци които загинаха на източният фронт в бой срещу Фашизма и дивите идеи на Хитлер.

а вицът, който пускат същите тези, че не е имало робство, а "присъствие"? как да го наречем? междувпрочем за тези, такова събитие, като "батак" изобщо не съществува. а подмяната на историята в учебниците с подобни измислици е повече от долнопробна подигравка.

Цион или Сион е името на хълма,където Бог избра да обитава.Евреите чакат обещания Месия,но Божия план беше да не го припознаят,да го отхвърлят,за да може и езичниците,които повярват в Христос,да се спасят,по време на дакоравяването на Израел,но когато се изпълни числото на повярвалите в Христа езичници,тогава и евреите "ще погледнат на този,когото прободоха."Като избран народ от Бога,те са гонени и мразени от другите народи,наказвани са за греховете,които и другите народи вършат,но понеже,Божиите обещания са неотменими,Той ги жали и благославя.А всички гонители и мразители ще се срещнат с Божия гняв при Второто пришествие на Исус Христос.

Няма случайности. Това племе са преторианската гвардия на злото. Тяхната религия е талмуд, кабала. Те нямат нищо общо с християнството. Не знам какво ни пробутвате тези номера. Стария завет е прикачен с измама при преписите. За да придаде легендарност на евреите и господарски статус. Но, повтарям, те нямат нищо общо с нас, християните. Не е случайно, че Бог ги е разпръснал по света. Сега имат държава, изградена с кръв, сила и измама. Религията им е сатанистка. И упорито се примъкват към Исус, като се опитат да го изкарат евреин. Той е исторически съществувала личност и е бил арамеец по народност. Но неговите места са се настанили евреите, изгонени по това време от Египет. Изгонени, а не избягали, както те обичат да се изкарват. То исторически факти са, че където и да идат, с безмерната си наглост и алчност, винаги предизвикват местните след време да ги изгонят. Факти.

Много точно казано!

бате Мел Гибсън ги срита яко в топките! И много, много боля, нали?

Какви факти,бе това твоето са сатанински бръщолевици.

Тая федерация има ли законно избран народен представител ? И въобще има ли някаква легитимност или са един Файтон търчи лъжи Сороски лобисти мошеници ?

Това са мишки, които се крият по кьошетата и само цвърчат на умряло някой като им спомене мишия статус...

Каква наглост - имало и федерация на ционистите?! Все едно се явява федерация на ислямска държава, само че глобална ционистка терористична организация! И това сякаш им звучи гордо, нямат срама и никаква свян. Та такава организация трябва да бъде обявена за незаконна и античовешка в цял свят, както нацисттите и фашистите, те са 1:1 с други думи, братски банди!!! Борисов ако се е превърнал в тяхно мекере, ще си понесе последствията - импийчмънт от българския народ.Не че досега всяко година не се кланяше на Натаняху и слагаше кипа в Йеурсалим. Ционистите са най-мръсните и стари българоубийци, и долни световни сатани. Цеко цървулът в последната година беше оплетен в мрежите на тия дърти антибългари и беше заслужено изритан. Дано мутрата се досеща с кого си има работа, кой се домогва до неговите правомощия?! Едно време в Испания Фердинанд ІІ и Елизабат Кастилска са се усетили, що за гниди са тия и са ги изритали през 1492 г. От тогава тая ционистка зараза пълзи навсякъде по Европа и света. Долу тая пасмина от уроди и техните агенти в България, почти навсякъде намърдали се във властта!

Ахааа, Цеко Банскалията ли е бил с тия. Това обяснява антибългарското му поведенеи. Та Тома Белев му е кръвен враг, заради втория лифт в Банско, не го остави да досъсипе планината там. Ще излече, че той е насъскал евреите срещу еколога. За да го ликвидира като пречка.

Не бе пич. Цървулът е ГРОБарят Цветанов, е Цеко Минев също си е криптоевреин банков олигарх и измамник, гнида и един от хилядите рептили, ограбили българите и страната.

да го турим на тия юдове

Най - тъжното е, че трябва външна организация да ни сочи с пръст и да ни казва кое е правилно и кое не. Шегувал или не, нямаш пправо да бъдеш политик, око това ти е хуморът. Тръгни си без да те подканват. Пътник си.

Евреине, защо си решил, че ни интересува вашето мнение. Вашата организация да си раздава мнения у дома си. Какви сте вие в България, че ще ни заповядвате какво да правим. Заради тази пословична ваша наглост по света навсякъде ви трепят и гонят. Сега чудесно нио демонстрирате, колко са прави хората по света да правят това. Си го преместихме от левия в десния.

някой да те сочи с пръст дълбоко навътре в анала...

Ей това са интернационалните бандити, които искат да се месят във всички държави, а когато на тях някой им поиска сметка за престъпленията, става веднага "антисемит"! Макар че те са хазари, а не семити!

Първо ИЗВИНЕНИЕ и репарации за изкараните 15000 старозагорци от професора в Сорбоната Соломон Леви паша. После можеш да ме триеш!

30 000 жертви на тая сган!

И да ни платят за спасен евреин. Поискаха от България по 20 000 за експулсираните евреи от Македония към Палестина. Сега на същата цена да ни платят за тези 50 000. С лихвите от 1945г до сега.

Какво гражданско общество Тоя съди държавата където живее . Пропагандира чужди идеи на държавата -

Нещо за юдеоболшевизма да кажете или него не го коментираме?

Тези,които са извозвани в конски вагони към лагерите на смъртта са били обикновени мъже,жени,старци и деца.Онези като Рокфелер,Айнщайн и Сорос няма да ги видите там.Какво християнско и човешко обаче има в злорадството на болшинството коментиращи тук е тема на отделен разговор.

евреин-миньор.

То вече и българи миньори няма.

Обикновените във фургона,мръсниците управляват света

Евреите да не се сърдят на Белев, а на ония дето са ги извозили безплатно.

Ако беше фандъчкова,щеше да вдигне цената.Какво стана,върна ли незаконните пари?

към едни по-северни ширини... А след това са ги научили да летят през комините...

А, бе , "еврейчета", Вие сте юдейци, ане евреи. Истинските евреи са палестинците. Стига сте спекулирали с историята.

Що е тарикат - сичкуту е македонец!

Евала Тома! По принцип си тъпо копеле, но за ционистите много точно си го казал. Тези тъпаци трябва да си знаят къде им е мястото.

още с края на ВСВ са затворили всичките прекрасни места, където подобни индивиди би трябвало да обитават по дифолт.

Беше се самозабравил, но с евреите сгази лука.

Я потърсете изданията на Charlie Hebdo - рупорът на свободното слово от следните дати: 02.07.1978, 11.11. 2011, 15.09.2012 и питайте кой кога ръмжи и кой кога мълчи ;)

Федерацията на Метълите иска забрана на чалгата! Кво правим?! Всеки може да иска, каквото си пожелае :)

В конкретния случай е - федрацията на металите забранили чалгата , но един металист пропял члага , а тия от федреацият го защитават, че не пее члага а поп фолк :)

Бат боко да отстрани ционистите-крадлата,трабанта,ухото,еднакво видния отвсякъде,,,,

този лилипут на нищо не мяза как може такива грозни и ниски мъже да са фактори в нашето общество

За тези, които се опитват да омаловажат казаното от това недоносче Белев и да го оправдаят. Представете си, че евреин се беше пошегувал, казвайки че: " Турците са подстригали напълно безплатно населението на Батак". Питам всички, как бихте се почуствали вие и как бихте реагирали на една такава пошла "шега"?

Ти си за регистрация в Карлуково, или на 4-ти километър бе, тъпунгер! Извини ме за обидните думи, ама сравнението ти е идиотско! Спасили ли сме ги?- ДА Серат ли отгоре ни-ДА Кво искаш още? Ай стига с тези, които не са допринесли нищо за света, освен лихварство, войни и трагедии от лакомията си, която между-впрочем/нов изказ/ няма граници и обяснение! И, както писах малко по-надолу, евреи няма и не съществуват! Има една изродска крика, която се крие зад тяхното "Название" и ебава света... Ама то четенето не е за чукчите

и Айнщайн ли е лихвар, и не е дал нищо на света ли ? В едно си прав: "Четенето не е за чукчи" като теб.

Не смей да сравняваш мирното и кротко население на мъчениците от Батак с евреииското племе.явно нямаш представа колко злини са причинили,и причиняват евреите на целия свят.дори и тези ,от вагоните не са добри,просто защото не са имали възможност да станат лоши.з лото е заложено във вярата им- прочети талмуда

Колко злини ти причиниха на теб...

Айнщайн, ако не си запознат е доказан измамник. Окрал е труда на един немски математик. Отделно, теориите, които пласира са научно погрешни. Да не говорим, че е едно кръвожадно ко.пеле, един от инициаторите на безумната и безсмислена бомбардировка на Хирошима и Нагасаки. Малко си изостанал, светът прогледна.

Спи ми се вече, а и не ми се занимава с разни тъпунгерски асоциации повече! И за това ще ви попитам, на базата на...големият опит, който имам: Познавате ли евреин, виждали ли сте жив такъв, как изглежда, кой е баща му и т.н. Такива няма! Това е секта, която тормози света! ......................................................................................................... П.П. Всички хора са еднакви, поставени в различни действителности

Не съществува такава организация. А и Бойко не може да отстрани Тома от абсолютно нищо.

Ъхъ щото комунистката Леа Коен и розовата фашистка Сало така са ти казали :)

... а Тома Белев е и един от платените от външни противници на България като туристическа дестинация "еколози", човек корумпиран от всякъде и Борисов да действа както при Цветанов, Цачева и другите медари...

Белев не е прав,не са се водили безплатно,или поне не са платили пътниците.н о,техни сънародници доста са плащали,за да издигнат Хитлер на власт,и не само са го подтиквали,към холокоста,който самите те са организирали.но,и парите за вагоните,пак са еврейски,дадени под формата на заем на Германия.и всички еврейски организации много добре знаят това,но как да го признаят.един го е направил,сорос,и то директно.дори и с известна доза хвалба е разказвал как е предавал или прикривал евреи срещу пари,а е бил още дете.стига вече с тези крокодилски сълзи

Разбрахте ли сега кой ви прави светлата демокрация и какво са казали на конгреса си в Базел "и ще превземем света с хитрост". Те и досега живеят без конституция, в кибуци и равиват пазарна икономика между кибуците.

Да бе да, от къде на къдя

Умриам от кеф ..с неговите камъни по неговата глава . Всеки един , който не е от полит коректната либерастка дружинка, щеше да бъде разпънат на кръст от същите джендъри , които сега защитават Белев :)))

Ционистите са еквивалент на нацистите в германския Райх отпреди 80 години. Само дето не ги преследват по закон, за разлика от нацистите, които живеят главно в кратунте на юдейските изроди.

Цялата федерация на ционистите в България да го духа!!!

Вадят думите му от контекста, не изрича нищо обидно, но това е повод да бъде атакуван. От друга страна, Доган си загражда плажове и си строи дворци, купува си ТЕЦ-ове за по няколко хиляди лева, всички си траят че дори и му плащат по няколко милиона на година за да го държи теца в готовност.

То и на момчетата на стадиона им извадиха звуци от контекста , ама ги разсипахте :))

С доганчо и бисерчов прокурор не се занимава

Тези от ционисткия комитет, да не би да са на хранилка при Путин? Са.