Демонстрация в Кабул за правата на жените прерасна в насилие

Настояват за равенство, справедливост и демокрация и за спазване на правата на жените

Обратно в новината
17-11-2017 20-11-2018

Коментари



Шта опраят убаво те

*както вече имах удоволствието да кажа: байдън се изтегли, но сорос ще погуби талибаните си с демонстрации.. поне четат ли дойче педофиловеле в афганистан. поредната демонс(т)рация на ваксъри за узаконяване на педофилията... ;-)))

мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~ мене шма ваксинират Сайерет Маткал с козената муецна инзекцийка само да ма сгащят )--{;;;;;;;}=--------- ~

както вече имах удоволствието да кажа: байдън се изтегли, но сорос ще погуби талибаните си с демонстрации.. поне четат ли дойче педофиловеле в афганистан? ;-)))

Тези жени защо не тикнаха оръжие в ръцете на мъжете и да ги насочат да се бият за свобода, равенство и демокрация, а ги оставиха да избягат, захвърляйки най-модерно оръжие от американците? Пък сега някои се сетили да правят цветна революция и майдан. Май някой, дето го изненадАха със светкавично настъпление на талибаните, сега се опитва със старите си претоплени номера да влияе на нещо, което няма как да стане. Народът на Афганистан отпразнува заминаването на ОКУПАТОРИТЕ с фойерверки и прие талибаните като ОСВОБОДИТЕЛИ. А продажните прозападни медии да си пишат каквото искат.

Че мъжете им не са мъже

Пък едни жени... За пениси си мечтаят да имат между краката.

И мъжете им да носят хиджаб, да видят колко удобен е.

Като маските в Европа ли, педали?

Хем ще ги бият, хем ще ги ебат, та да се раждат още афганчета да инвазират Европата на християните. Муслем да уважава жените е като скорпион да не жили. Просто, интересите на демократите се изчерпаха и сега муслемите пълнят вакуума. Честито!

там изглежда жените имат повече смелост от мъжете.

Така е, свалям им шапка.

Просто мъжете им не искат да имат права. Разбираемо при педерстията която се шири по толерастната Европа

Това са новите героини! Жалко, че дрисливата им армия побягна при първите изстрели на талибаните.

САЩ отново си правят криво сметката и опитват номера с претоплените манджи. Каквито и да с талибаните, афганистанският народ е плътно с тях. Тия патки просто ще си вземат белята. Между другото - летището е Кабул беше пълно с възрастни мъже, които се опитваха с нокти,зъби и висене да се измъкнат. Жени и деца реално нямаше. Правете сметка какви боклуци са навсякъде по света ибрикчиите на Запада...

Типичен соп.л си човек. Тези жени ще ги отстрелят като пилци брадатите глуповати козли. Там козите имат повече права от жените. За възхищение са тези жени!

Жените по корана не ги отстрелват. Ако жените искаха права, трябваше да се бият с мъжете си с оръжие в ръка. Като жените на кюрдистан. Правата се отвоюват, не се подаряват. Сега вече е късно да искат права.

Тези пак Сорос май? Афганистанският народ си обича талибаните! 35млн с радост приветстваха 70 000 талибани. Иначе само с плюнки щяха да ги удавят. Тези жени да емигрират в китай и да работят!

Religion of PISS,дами и господа либерали и демократи!!

Като нямха мъже да ги защитят от талибаните , какви права да имат сега.

Нищо добро не ги чака женорята там.

Женоря ще викаш на майка си и жена си. Гъотверен скапан.

Винаги съм се възхищавал и прекланя пред смелостта, и героизмът на истинските жени.

Ако тези жени се бяха били наред с мъжете за освобождението на Афганистан от НАТО, то можеше да имат претенции за равни права. Но талибаните бяха единствените, които успяха да се противопоставят и да изгонят американците и НАТО. А жените не се биеха с тях. Мислеха си че американците им даваха права. Съжалявам но победителите определят правилата, а тези, които косвено са били за поробилите Афганистан ще трябва да търпят. Между другото НАТО отвоюва Афганистан за Китай.

Само ебане за тия.

Да гледат америкаците и да се учат как се строи демокрация - отвътре. Когато гражданите на една държава са готови да се борят за определени свободи, те сами ще ги поискат и отстояват, а няма да чакат някой да им ги спусне с бомби от самолети.

Като вземат да ти режат това-онова без много обяснения, всякакви мераци за "демокрация" минават. Още повече,че народът подкрепя талибаните.

Тези жени са по-смели и от НАТО-вцете, бре!!! Краварите набързо си изнесоха посраните памперси!!!

Абе малоумен руски ибрикчия, да те и в празната гнусна кратуна. Американците няма да дондуркат тези диваци до безкрай. Страхливите афганистански "мъже" са тези с памперсите. За нищо не стават. Скапаняци.

Ако тия булки организират там партизанско движение и ония , дето успешно се крият из пещерите , ще видят зор.

много филми гледаш Спилбърг

За да организират партизанско движение, трябва да могат да стрелят. Но американците разбира се не бяха луди и стратегически не ги приемаха в армията.

Радев е виновен!