17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Морето си взема и слага пясъка от хиляди години, виж строителството покрай крайбрежието е друго нещо. Преди водата от дъждовете е попивала в голямата си част, а другата се е разливала на широк фронт. Сега тече по бетон, идва заустена на 3-4 места и се получават реки еднодневки. Кирчо, ти какво очакваш - много ясно, че последния обира парсата. Няма как да се справиш, освен ако целия плаж не е също бетон. Иначе всяка година ще слушаме едно и също, това е положението.

мизерници сте и мизерници ще си останете. съсипахте хубавия античен град с безкрайната си лакомия за кеш, морето не може да се види от грозните ви коптори досами пясъка!

ИзходЪТ е един - тройно увеличение на цените. Най-малко.

Всяка година по едно и също време една и съща новина... Как не ви омръзна, как не запомнихте, че земята се върти...

Та пратят багери да изравни всичко. В ГЪРЦИЯ има кораб където вади пясък от морето и насипа плажната ивица всяка година.

И сега какво? Да направим DMS кампания за концесионера?!! Държавата и общината да се откажат от дължимата такса, а гостите на Созопол да бъда допълнително обложени с данък "Дарение"?!! А това, че някой не прави разлика между повърхностен отток на дъждовни води в градски условия и бурно море да го припишем на неподходащата подготовка за матурата по география?!! И да продължим с незнаниетото относно съществуващите от години морски карти и журнали в едноименната администрация, където всички сезонни морски течения и свързаните с ерозионно-акумулационни процеси по крайбрежието не само са добре известни, но подробно описани и нанесени...

Сега някой тъп псевдо защитник ще снима багерите на плажа. Навсякъде в другите страни има техника за почистване и наслагване на пясък. Тука не може нищо да се прави. Ама всеки вика що не е почистено или що няма пясък.