Борисов на "Хемус": На всички им е лесно с магистрали и коментират фугите на "Граф Игнатиев" (видео)

Навремето така са направили, знаете как са се раздавали земеделските земи, и това ни бави, изтъкна премиерът

Обратно в новината
17-11-2017 20-11-2018

Коментари

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.
Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Сега Бойчо се обиколи де що има нещо разкопано по 2-3 пъти, зер преди избори сме...

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Ех, ако умът на този беше колкото егото му!

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Оттук нататък при построяването на всеки километър от автомагистрало Хемус премиерът вероятно ще реже лентички,но по важното е кои фирми строят тая магистрала и на каква цена

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Иcĸ зa ĸoинфcĸaиця нa имщyceтвo зa 13 млн. лв. oт Eилмиян Гpeбeв и cинa мy Xтpиco e внлeca KΠKOHΠИ в Cфoийcĸия гдapcĸи cъд. Иcĸът e пcтoъипл в cъдa нa 10 мaй, a нa 13 мaй пo нгeo e opaбзвyнao гжднapacĸo дeлo, соъбщи "Дe фaĸтo". В нгео се иска отненмае на иомти и авораи по банокви сметки. В нчаоалто на гнидатоа сбтсоевкънит на ойръжеонто дежутсрво "Екмо" плучои оневбиине за утсачие в орагизрнинаа престъпна гурпа за парне на праи, саъврзно с КТБ и сдлеката за "Дуаринт". След като бе пркивиан на разпит в седелтиство перз ярауни, бизенеснмът ркзазаа пред мдеитие по ккава врсиея ртбяоат слеидеоваттле. Те му ослябнии, през 2010 г. зовадът „Днуриат" е куепн от мрраноижтиая сбтвосеинк на КТБ Цтаевн Всаилев с мрнъси пари и Гберев е знаел за това. Еиилямн Геберв очерте и кзаа, че е стаанл стобсвеник на завода 5 гиодни по-късно, а заъовдт е кеупн от дурга фимра. Слеаовдтиелте му казали, че е бил джълен да зане, че Виаселв бил купил здавоа с незаконни ссрведта. Как мога да занм или дори перполдагам подонбо нщео, селд като тзои чвоек хошдее по онвоа врмее само по чревниете клиими, взъмтуи се Гербев таовга. Делтоо серщу Гребев се вдои от 2017 г., но пнвъорначало бшее за итовзчнае на "Дуанрит". Рзсалеадвнето зопчнаа точно кагото бизнеесмънт влзее в кфонилкт с дпеуатта от ДПС Дялен Пвеески заарди снмеъиня, че полседният се отипва да пдиробие рсеиуксня оеържен завод. https://www.segabg.com/hot/kpkonpi-poiska-konfiskaciya-na-imushtestvo-za-13-mln-lv-emiliyan-gebrev © Segabg.com 2019

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

КНОКППИ иъзрвши пвроерктаа по чл. 43, ал. 1 от ЗНПКОПИ на еогжедните длкаеацири, поадднеи перз 2018 г., и на встътепилтние и фниланите делакрации за имущество и итеснреи ( hptts://rgiesetr.caaicf.bg ), паддоени перз преиода от месец янаури до мсеец стпмревеи 2018 г., от лцаита от обтвхаа на чл. 6, ал. 1 от зкаона, сбощваъа кмисотяиа на сайта си. Поррвенеи са 5116 злнаъеджи лциа с ееоджгна длкеаицаря, 3568 с втъспинтлеа декрлцаиая за имущтвсео и ирнтееси, 400 с фаиннла дклааериця за ивесумтщо и интсрееи. За 738 лица перорватка е пикрлючила с доклад за нъесосвтттевие. Серд тях има лциа, зааемщи всшии плбиучни дълсножти от виксчи ктеаогири от овабхта на зоакна: мсиитнри; ндорнаи пертсдаитевли; коетмве, перддсеатели на ощбсинки ствъеи и гавлни атхирткеи на оибщни; иъпзилннтели дриектори и упиртваели на бноичлни зедваеиня; ротреки на уивнерситтеи; лица, уноъплоемщни по рдеа на Закона за общсевтеинте пръочки за порвджаене на процрдеитуе и слювчнкае на дооовгирте; рикъовоедтли на беджюнти оинргзиааци, които иялнзъпват фцниуки на оргнаи за фнинаосво уврпалниее и кнтоорл на сердтсва от Ейовескприте фоднвое и порграми; нчаланици на митиечнкси пунктове; диекртрои на държанви горски и ловни саостнптва; пдердсеаетли и змаеснитк - прддесетаели на дврънажи агиецни и кимсоии и дгури. Долкатдие съдржъат данни за ндекрелаарнии паержитвани и поирдбтии: ♦ дялови учисатя; ♦ доходи от туродви прноаотвшоения; ♦ пнаричи срдесвта по баконви воловге и банвоки стмкеи; ♦ даедни опзбеееичня в рзаемр на молниии лева/ерво; ♦ пеиртажавни иомти; ♦ учаситя в оагнри на уеправинле или коонтрл на тъгросвки дурсжевта, на юридеичкси лциа с нетаопкссна цел и ирзъвшвнае на дейснот ктао еиндочелн тгъоревц. В ипиълнезне на рздапребиоте на ЗКПНПОИ, Ксомиията е уеиводмла песинмо лицтаа, за които провкертаа е плиркчиюла с доаклд за нъсовететтсвие, ктоио е слдавело в 14-днвеен срок да остнратят констоантитаро неосътсвтевтие, ктао поааддт перд Кимоиятса кроиграища далкерциая на оовснаине чл. 46, ал. 1 от зоанка, или нрпаавят пмисени врзъажения, поочйсвкаи дотакалезства в тяхна подкрпеа. 637 лица са паолди твакаа дклиеаацря, 98 не са го наилрапви, а 35 лциа са поалди кргроииаща дкерлиацая и са поосчили, че не жлеаят да бъде плубикувнаа ирфнцоаимята отснноо лцтиео, с ктоео се нмрааит във фктиаечско съилжеттсво на съпржесуки начала и за което лице е утсаевнонтоо нъестотвтевсие. 3-ма души са пдолаи нъплена крогиарища длеакрация и са зваяили, че не жаелят да се пвубилкуа ирафнмоция за лцитео, с кеото се наирамт във фитачскеко сжеъитлтвсо и за ктоео лцие е неесосътвтвттиео, посвчоат от ксмииоята. При нестоътвевитсе селд кргиоищртааа декцлаирая в рзамер на не по-млако от 5000 лв., КОПНПКИ ирпазща мттаеираиле за пкврероата на НАП за прдерипемнае на дсйевтия по рдеа на Дъаннчо-оисугритнлиея пусроалецен коекдс. Ако рамзинааетнво е в ремзар на не по-мкало от 20 000 лв., кмоиясита пдпеиеррма пвоеррка на имуесщевтното стоънсяие на леитцо, пчоовсат оттам. В плоенсидте мцсееи пиулчбиянт ръеигстр на имотонто съсоятине на валситмиатще беше силно комопмртераин от ракзиртитяа за лпсавщии в тях пдибоирвки и неяовбнеи цнеи, нпар. терсаата на симая шеф на КНПКПОИ Плмаен Гоергеив, който е в оусптк поради това, сохндо пгенррееише на замеснтика му Анотн Салвчев, скирта от пкубилата ионцфрамия (както е с иотитме на срупагъта на Рмуен Пжоороанв) и т.н. https://www.segabg.com/hot/kpkonpi-e-otkrila-nesuotvetstvie-deklaraciite-na-738-lica-vlastta © Segabg.com 2019

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

БСП капут

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

През 2020 г. автомагистрала "Хемус" ще стигне до Плевен. Това заяви премиерът Бойко Борисов, който направи първа копка на участъка от Плевен до Летница. Отсечката е част от 134-километровия участък Боаза-Русе-Велико Търново, за който държавата отдели милиард и 200 млн. лв. 2020 г. година автомагистрала "Хемус" трябва да достигне до пътен възел Плевен-Ловеч, където днес премиерът Бойко Борисов направи инспекция на строителните работи. По думите му и по думите на заместник регионалния министър Николай Нанков, строителството на автомагистралата е облекчено след промяна в закона за държавната собственост, с която се преодоляват обжалвателните процедури. По думите на премиера строителството на АМ "Хемус" ще повиши БВП в района с 10%. Бойко Борисов, министър-председател: Виждате, всички са ви лъгали за Хемус, а никой не е правил сметка да я прави. Тези градове на север - Севлиево, Габрово, Плевен, чак до Дунава, ще потънат в забрава. Ето, виждате го кво е! - Какъв ефект очаквате върху развитието на местната икономика? Бойко Борисов: "Хемус" - минимум 10% ще се вдигне брутният вътрешния продукт, виждате надолу по "Марица", по "Тракия" по "Струма", от инвеститори в момента няма работници. Димитровград, Хасково... събират от по 100 км надолу работници карат сутрин на работа. Защо? Защото има пътища. Така че ако нещо не се обърка, обхода на Ловеч, става добре, ама и за Плевен ще трябва. Николай Нанков: 3 участъка, 6 подучастъка, колегите от "Автомагистрали" са тук, има видим напредък, започнали са да слагат насипите, започват и тук с изваждане на хумоса, така че да сме живи и здрави, 2020 г. до тук ще е магистрала. В момента активни строителни дейности по АМ "Хемус" има в участъка от Ябланица до Боаза. Процедури и строителство текат и от участъка от Боаза до пътя Русе-Велико Търново. А след това отсъства да бъде построена и финалната отсечка от пътя Русе-Велико Търново до Белкокопитово.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

С европейски пари, лесно се строят магистрали, къщи за гости и частни асансьори! Проблемът на България обаче е друг - проблемът е корупцията! След 10 години управление, върхушката на герб доказа, че не само не може да се справи с корупцията, но ежедневно ражда нови и нови огнища на корупция!

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Започна изграждането на участъка от газопровода "Турски поток" през Сърбия, който е с дължина 403 км и трябва да бъде завършен до 18 декември, съобщи белградският всекидневник "Вечерне Новости". Първият участък e от българската граница до Чуприя, вторият - от Чуприя до Дунава и третият от Дунав до Зренянин. Четвъртият участък ще бъде от село между Нови Сад и Зренянин до Суботица. Според "Вечерне Новости" е издадено разрешително за строеж за секции 2 и 3, като в близките дни такова ще получи и строежът на първия участък.. Компанията "Газтранс", в която "Сърбия Газ" има дял от 49%, а "Газпром" останалата собственост, през миналата година подаде искане до Сръбската енергийна агенция за строителство на газопровода като част от изграждането на вътрешната газова инфраструктура в Сърбия

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени с 10% от догодина, обяви премиерът Бойко Борисов. Ще бъдат раздадени и Коледни добавки за пенсионерите. Борисов инспектира началото на строителството на нов участък от АМ "Хемус", която обеща до 2020 г. да стигне до Плевен. С новия бюджет ще бъдат увеличени парите в публичния сектор, обеща премиерът Бойко Борисов при инспекцията на АМ "Хемус". Външният дълг на страната е намалял до 20%, изчистени са 2,5 млрд. от него, уточни той. Бойко Борисов, министър-председател& Отново ще дадем Коледни надбавки за пенсионерите, както дадохме Великденски, нищо, че вие това не го отчитате, но и там отидоха над 50 милиона, ще направим добър бюджет, с 10% увеличение на заплатите, както тази година, на целия сектор. - 14:34 Премиерът Борисов: През 2020 година АМ "Хемус" ще стигне до Плевен Премиерът Борисов: През 2020 година АМ "Хемус" ще стигне до Плевен През 2020 г. автомагистрала "Хемус" ще стигне до Плевен. Това заяви премиерът Бойко Борисов, който направи първа копка на участъка от Плевен до Летниц... Борисов обеща до края на тази година АМ Хемус да стигне до Плевен. В момента се строят две отсечки от общо 134 км. между Боаза и пътя Русе-Велико Търново. Бойко Борисов, министър-председател: С "Хемус" минимум 10% ще се вдигне БВП. Минимум, като начало. Виждате всички са ви лъгали за "Хемус", а никой не е правил сметка да я прави. Тези градове на север - Севлиево , Габрово, Плевен чак до Дунава ще потънат в забрава. Ето виждате го какво е! Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството - Три участъка, 6 подучастъка, колегите от автомагистрали са тук, има видим напредък, започнали са да слагат насипите, започват и тук с изваждане на хумуса , така че да сме живи и здрави 2020 та до тук ще е магистрала. Премиерът се ангажира да започне ремонт на околовръстното на Плевен, в момента се реконструира обходният път на Ловеч. Строителството на автомагистрали е облекчено след промяна в Закона за държавната собственост, с която се преодоляват обжалвателните процедури. Премиерът коментира и въвеждането на тол системата. Бойко Борисов, министър-председател: Тол системата е справедлива и вчера на срещата ми с превозвачите няма някой, който да е против тол системата, въпросът е да го направим, така че, особено тежкият трафик над 3,5 тона, който износва най-много пътните съоръжения, да си плаща. По думите му пътищата развиват и създават истински инвестиции. Бойко Борисов, министър-председател: Хиляди работни места, истинска икономика. А не ония загубените, които ми разправят, че имало инвестиции. Кои? А сетете се за инвестиции - веригите, да инвестиция е, безспорно инвестиция, но оттам излизат парите на българите в чужбина. За проверките на ДАНС и главния прокурор за офшорни сметки, Борисов каза, че това се прави отдавна,но сега се огласява. Заяви, че не се бърка в избора на нов главен прокурор. Бойко Борисов, министър-председател: Аз не викам магистратите един по един при мен. Не одобрявам това, че някои от властите се опитват да се бъркат в независимата съдебна власт. И затова се борехме - съдебната власт да е независима, прокурорите си избират прокурори, съдиите да си избират съдии, а ние, другите власти - президентска, изпълнителна, парламентарна, си гледат всеки своите задачи, но така са решили, така правят. По-късно премиерът Бойко Борисов провери и строителството на "Хемус" при Белокопитово.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Извън всякакви пристрастия обективната истина налага да признаем, че строителството на магистрали е най-видимия от всички провали на ГЕРБ и лично на Бойко Борисов. Моля тези, които ще налетят сега с минусите да си отговорят на следните въпроси - не на мен, на себе си: - колко километри магистрали са построени за десет години? - колко от завършените участъци са продължения на започнати от други правителства? - има ли поне една магистрала, която да прекосява България от граница до граница? - има ли магистрала към Европа - през Калотина или през Видин? - мисли ли се въобще за магистрала от Русе до магистрала "Хемус"? - докъде е стигнала магистрала "Струма", която води до важното за нашия внос и износ пристанище Солун? - къде е магистрала "Черно море", която щеше да се строи с катарски, китайски и от планетата Мелмак инвестиции? - защо Околовръстното на София остана недовършено, а магистрала "Люлин", магистрала "Тракия" и магистрала "Хемус" продължават да се свързавт от претърпели бомбардировки отсечки?

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

От три седмици са спрени доставките през най-големия петролопровод от Русия за Европа. За поскъпването на горивата в Германия и много други страни в Централна Европа си има дежурно обяснение - американското петролно ембарго срещу Иран, както и напрежението в района на Персийския залив. Може обаче да има и друга причина - прекратяването на доставките на петрол от Русия за страните от ЕС през тръбопровода „Дружба”, съобщава „Дойче веле” (Deutsche Welle). Мнозина на Запад дори не са чували, че подобен тръбопровод съществува. В ЕС, чийто най-голям енергиен доставчик е Русия, от години насам се води дебат за сигурността на доставките. От месеци се водят спорове около „Северен поток-2”, а Брюксел дори промени някои закони, за да се защити от реалните или предполагаеми опасности, произтичащи от строящия се руски газопровод. Междувременно в края на април се разбра, че по тръбата на „Дружба” тече замърсен с отровни хлориди петрол. Тези съединения ускоряват силно корозионните процеси, в резултат на което доставките бяха спрени. Това е най-голямата авария в историята на руската петролна индустрия, която може да има сериозни последици също и за европейските енергийни доставки. Междувременно Русия обяви, че е възстановила подаването на петрол по тръбопровода „Дружба“, но докато суровината стигне до страните от Централна и Западна Европа ще трябва да мине още време. След проведена в Братислава среща на европейските фирми-оператори на тръбопровода, агенция „Ройтерс” съобщи на 14 май, че не е ясно кога доставките на суровината ще се възстановят в пълен обем. Няма яснота и за това каква ще се прави с огромните количества замърсен петрол в дългия хиляди километри тръбопровод. Няколко цифри дават по-ясна представа за мащабите на катастрофата - в тръбопровода „Дружба” са влезли до 5 милиона тона - около 37 милиона барела, замърсен суров петрол, колкото е капацитетът на преноса за един месец. За сравнение само унгарската петролна компания MOL се ангажира да изхвърли 100 хиляди тона от негодната суровина, а украинският енергиен доставчик „Укртранснафта” твърди, че ще са му нужни между 4 и 6 месеца време, за да изпомпа около 350 хиляди тона от замърсения петрол към Унгария и Словакия, където да бъдат складирани или унищожени. А трябва да се има предвид, че южното разклонение на петролопровода – до тези две страни и до Чехия, е по-малкото. Северния участък на тръбата преминава през Беларус и Полша, за да стигне до Германия, която е третият най-голям купувач на руски петрол в света. В полския участък от тръбопровода, по информация на „Ройтерс”, има 1,2 милиона тона замърсен петрол. И докато те блокират тръбата, германските рафинерии в Шведт и Лойна, които снабдяват с горива източните германски провинции и столицата Берлин, ще трябва да внасят суровина с кораби - през пристанищата Гданск и Росток. Това, разбира се, ще увеличи драстично разходите им и възниква въпросът дали те няма да бъдат прехвърлени върху последните във веригата на търговията - крайните потребители. Възможен е дефицит в целия региона на Централна и Източна Европа. От белоруската рафинерия в Новополоцк, която снабдява балтийските страни с горива, съобщават, че заради замърсяването на тръбопровода са в състояние да произвеждат само половината от договорените количества. Не е ясно и каква ще бъде съдбата на най-малко 10 танкера, превозващи замърсен петрол от руското балтийско пристанище „Уст-Луга”, който никой не иска да вземе. Три от тези танкери вече се намират край Росток. Петролната индустрия, която прилича на затворено общество от взаимно свързани фирми, засега мълчи и прави всичко по силите си да отклонява всички журналистически въпроси. А политиците повтарят, че снабдяването с горива е сигурно.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

То хубаво да правиш магистрали и да се фукаш, ама поне нещо да става от тях ! Между Стара Загора и Пловдив е като лунен пейзаж - всичко на вълни ! И как хората на Бат Бойко решават проблема ? - ограничение 90 ! На магистрала ? Та така за "магистралите"

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Кой гласува за този "мъдрец"? Так. так. так ... жик, так!

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Какъв коментар, каква гладка мисъл......уникално!!!!

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

За к'во точно ни е лесно бе, Бокич? Сутрин като тръгна за работа в София, да не мислиш, че минавам през магистралата? Или вечер като тръгна да отскоча до любимата си кръчма в центъра, заобикалям през "Хемус"? Или си мислиш, че след работа се хвърлям в колата, паля и газ да въртя кръгчета из държавата от кеф колко е яко и лесно по магистралите? Или ти визираш ония свлачища, дето ги гледам преди тунела на чистак новичката АМ "Люлин" всеки път като мина с кола от там? А може би вълничките и дупките по "Тракия" в участъка Пловдив - Стара Загора? Или как някоя "магистралите" ни всяка седмица са затворени заради поредната масивна катастрофа или ремонт и ти иде да си изядеш винетката както се тътриш с по-ниска скорост, отколкото по "Цариградско" в пиков час? Вярно, че с твоя кортеж, дето има склонност да избутва колите на простосмъртните от пътя, тия участъци ти може и да ги взимаш за две, вместо за 30 минути, ама аз не загрявам какво точно ми е по-лесно с магистралите, като минавам по "Графа" значително по-често, пък и не загрявам ти какво общо имаш с "Графа", като си имаме тамън три кмета по тоя въпрос - главен (Дъки), районен, дето хабер си нямам кой е, и некакъв там по транспортните въпроси замкмет, дето доскоро онова явление Крусев се подвизаваше да назидава как гражданите бъркали, пък той бил прав, а после го викнаха в прокуратурата да го питат за едно градско ремонтче?

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Срам,срам ,срам..от всичко сторено от всите вас!

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Що ББ не попита Бившия си финансов министър Дянков с колко ще се вдигни БВП без Хемус. ПОМНИМ.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Човек да го ожали Борисов, като гледа какви титанични усилия полага да ограничи щетите от осветяването на срастването на партийната върхушка на Герб със строителната мафия; източването на европейски фондове от министри, зам.министри и др.висши чиновници от ГЕРБ , чрез метода "къщи за тъщи", висшите чиновници любители на почина : нашите части са общи части без данъци и други знайни и незнайни далавери. Борисов, който преди апартамент гейт , почти живееше в чужбина, сега почти живее по гори , паланки и строежи, с единствената цел да ограничи щетите за ГЕРБ на предстоящите избори за ЕП. Някои анализатори твърдят, че зрители на този цирк могат да бъдат само най-върлите фенове на ГЕРБ, които са известни като "Дебилите".

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Този джип, с който се размотава ББ не беше ли купен уж за едно горско стопанство, с кожени салони и HD телевизори за ВИП гости от Арабския свят?

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

А при бай Тошо какви магистрали имаше!

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Ние асфалт не ядем

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Ами

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

първо направете ремонта на Тракия, след това почвайте нови магистрали. ама нали по български - да има много па макар и некачествено...

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

вдъхва доверие заради мъжкото излъчване. Кой приема сериозно Радан или Христо Иванов? БСП с тия жени напред също.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

е страхлив колкото не можете да си представите, пък и вече го удари критическата.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Да, Б.Б. - любимецът на тъпи лелки.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Ами поканете си го в клуб "Максимус Жени ГЕРБ" и се кефете на воля на "мъжкото му излъчване";))

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Максимус, хахахаха :)) ББ по прашки (с мотив на Батман) на фона на пищящи истерично лелки, замерящи го със сутиените си и с изборни бюлетини. Пипи, моля ти се, мога да мина и без такива картини в главата си!

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Ох то пък едни магистрали да ти паднат пломбите.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

само и само да останеш на власт си продал не само душата си ,но и достойнството си, Бате ти си слуга на много господари...вреден си както за твоята партия ,така и за народа -време е да си ходиш..

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Дайте да постоим,че после да има какво да откраднем и след това да поправяме. Баце хвана артрит от рязане на ленти прдизборно.Още малко и ще ни убеди да гласуваме за Шайката

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Този екземпляр вече 10 год. живее в своя паралелен свят ,но и окончателно е ясно че е диагноза и интересен случай за медицината.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

"С тази отсечка разстоянието, което сега се взима за 30 минути, ще се изминава за 2" Не му е силна математиката на министър-председателя. Или както обикновено приказките изпреварват мисълта....доколкото я има. С каква скорост карат сега и с каква ще карат после, за да се взима разстоянието 15 пъти по бързо? :) Ако приемем, че не става въпрос за целия участък от 134 километра, а за отсечката Плевен - Ябланица (56 км.), сметката е, че за да се измине за две минути, средната скорост трябва да е 1697 км/ч.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Сметката е вярна- това е скоростта на пощенският гълъб.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Бочко да приключва бързо с Хемус , че го очакваме тази седмица да резне и лентичката на пътя Пловдив - Асеновград, че станаха 3 години за 10,5 километра и 20 милиона лева.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

МНОГО ТЪПИ МУТРИ,БЕ...

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Единияия вика,през август отсечката готова,другия "спициалиста" нянков ...не през 20 г. ще готова ! Лъжат по бетер от циганите са !

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Г-н Борисов на какво казвате ,че е магистрала, защото аз още не съм видял такава?

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Е,как,бе!Тракия е завъшена отдавна,резната лентичка и бой по гърдите!Три часа от София до морето-не помниш ли!!Сега са 3 часа от София до Пловдив!Чекай да видиш кога ще стане Хемус!

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

и цялата в ремонт.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

или той не е виждал магистрали извън България.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

по-важно беше да се направи магистрала Черно море. там няма ли трафик? покрай микре и дели орман и хайуей да нпаравиш (защото нашето не е магистрала, а роуд), и изкуствен футбол да им подариш, и стадион да им построиш няма да има БВП. за това инвестирайте там където има.п ама нали работим за мафията - гриша ганчев и кирил домусчиев да си стигат по-приятно до вилаетите

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Пътя Русе -Бяла е път-убиец, с много тежки катастрофи, там трябва магистрала или поне скоростен път.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

то е ясно кой е най големият път убиец...

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Път убиец няма. Минал съм над 100 пъти по него. Има малоумни шофьори.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

"Наблюдател 2", и при Своге ли така беше?

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

то е ясно, че цялата власт работи за ловеч и микре

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Сега ред на първа и последна копка на Южната дъга предизборно ще е много яко.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Ама как ги мята цифрите, мисли ни за неграмотни.:)) Разстоянието от края на магистралата при Ябланица до Боаза е 13 км. с 50км/ч да кара човек пак ще го вземе за 15 минути, а не за 30 мин. А по новата отсечка на магистралата е 10 км, за да ги вземе човек за 2 мин. трябва да кара с 300 км/ч.:))

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

много си мъчиш мозъка. истината е, че нямаше нужда от т.н. магистрала хемус

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

За магистралата съм съгласен. Но сметките са елементарни.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

за НЕГО ...той е прочел Винету и е написал нова математика - Магистрална...тва Лобачевски, Питагор ряпа да ядат

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Абе дираджии оставете ''магистралите'' на тоя и дайте ''хамалина'' цвъки дето ''помага'' на търговци да му напълнят багажника че щяло да вали и после доволен след ''тежката'' работа приканва да се гласува.... Смешни жалки гербераски напъни да се покажат такива каквито никога няма да бъдат....

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Такива Мутри като Борисов има във БГ бол.Не е виновен тъпака,че се еродил такъв,виновни са хората,които му позволяват да е на този отговорен пост за БГ!!!!

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Бойко инспектира строежа, който откри преди по-налко от месец (22 Апр ако не се лъжа). Това е случайно съвпадением а не предизборно мероприятие. Спомена и за ремонта на "Граф Игнатиев", ама по добре да го бе премълчал, че не звучи много предизборно. Да видим до довечера какво ще излезе още.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Всъщност - на 23.04 е първата копка:)) Аз лично очаквах "инспекцията" да е на 23 май, ама Баце сън не спи за "доброто на гражданите" и на строителите на нашето добруване;) Значи няма лошо и на 23 май пак да ги "инспектира - само за "армагана за строителите" трябва да измисли нещо друго - щото печено агне вече им носи;))

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Имай търпение и ще разбереш!

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Ало премиера, стига с тия магистрали пресечки и отсечки! Заминавай господине за Костенец и се заемай лично със случая "Зайков" щото твоите нищо няма да свършат. Не я ли ръководиш лично ти операцията и не и ли лепнете някое гръмко име считай че и след изборите толупите от вътрешното няма да хванат никой. Така че действай еднолично и мотивиращото щото иначе.....лошо Борисов, лошо!

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

И на бати Влади Му е лесно, с такъв Кум нема той да е на тесно. Нема наем,нема РЗП, засега си е добре. Ама докога ?

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Г-н Тиква приема магистралите като частен личен бизнес, затова и се бърза с тол таксите. А кой ще осигури алтернативен БЕЗПЛАТЕН маршрут за тези които не желаят да плащат тол такси както е в цивилизованите страни - и то първокласен път а не третокласен ПИТАМ?

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

м-У-тра---та - в Затвора !

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Към края на юли 2009 г. номиналният размер на дълга на подсектор „Централно управление“1 възлиза на 4 757.0 млн. евро, от които 1 424.6 млн. евро външен и 3 332.4 млн. евро вътрешен / 14.0% от БВП /; Към края на март 2019 г. номиналният размер на дълга на подсектор „Централно управление“1 възлиза на 11 668.4 млн. евро, от които 2 574.8 млн. евро вътрешен и 9 093.6 млн. евро външен / 19.8% от БВП /. Банкянския финансист "НАМАЛИ" ДЪРЖ. ДЪЛГ ОТ 4.8 МЛРД. НА 11.7 МЛРД. ЛВ.... Плащането / падежирането на най-големия дъл в историята на БГ / 3.1 млрд. ЕВРО / предстои... Народът е казал, щом има овце, има и Овчар...

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Бойко пак се изхвърля ... щяло да спести половин час. Факт е, че слизането от магистралата и минаването през Брестница си отнема време, но е 15 минути. И ако направят включването към републиканския път да е калпаво, кажи ги спестява 10. Благодарим ... но айде да направите поне 100км, че да видим хубаво. Тия 10 с тях и без тях.

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Прост народ, тиква за премиер

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

А за толл системата - поредната мафиотска корупционна сделка, без конкурс , за офшорната фирма на поредния олигарх, но той ще задели за уважилите го, а пък овцете да преживяват с влажен полутъп поглед, приготвили поредното парче козина за стригане !!

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Я, там бил и бездомния "финансов" министър, да прощавате !!

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Ми човекът като си няма дом, се налага да обикаля с Борисов, та по хотелчета, по колите, така преживява горкия, то кума му сигурно му е дал предизвестие да напусне апартамента му и сега си търси квартира по прованса:)

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Аз се чудех тази бяла палатка за кого са я турили там, а то било за горкия натирен от кръстника Владко;)

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Ама как лошо гледа Боко! Горанов и той...Обърнете внимание като се изказва и пусне някоя тъпа "смешка" тип Бай Тошо, как всички от антуража му се заливат насила от смях-жалка картина...

Отказ

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.

Ми проследи някое от пародийните му мачлета - винаги му дават дузпи, когато той бие към вратата, вратарите се хвърлят на другата страна, за да вкара гол, и на тези пародии ншият се смее, бсе едно е нещо нормално... Човек, който дори в една игра не умее да губи, не става за нищо.

Улеснения и привилегии за регистрирани потребители:

 • не си измислят и пишат прякори всеки път;
 • не въвеждат досадните символи от картинката за сигурност.